‘Apollo’s giften’

een serie wereldijke liedboeken
uit het midden van de achttiende eeuw

 

pdf-version

Erik Bosgraaf
www.erikbosgraaf.com

 

DOCTORAALSCRIPTIE MUZIEKWETENSCHAP
UNIVERSITEIT UTRECHT
FACULTEIT DER LETTEREN
STUDENTNUMMER: 0041882

AMSTERDAM, APRIL 2006

BEGELEIDER: PROF. DR. LOUIS P. GRIJP
TWEEDE LEZER: DR. RUDOLF RASCH
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,4 mb)