Van verguisd tot getolereerd medium

 

een onderzoek naar de aanwezigheid en waardering van stripverhalen in de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken.

 

Ruth Lambert

Scriptie voorgelegd voor het behalen van het Graduaat in het Bibliotheekwezen
en de Documentaire Informatiekunde

Academiejaar: 2003-2004

Eindwerk bibliotheekopleiding Gent

Promotor: Prof. Dr. ????

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

De (onder)waardering van strips doorheen hun bestaan

    1.1.  Een historisch overzicht

        1.1.1 Inleiding

        1.1.2  De voorlopers

        1.1.3  De periode 1896-1910

        1.1.4  De periode 1910 1929

        1.1.5  De periode 1929 1941

        1.1.6  De periode 1941 1946

        1.1.7  De periode 1946 1960

        1.1.8  De periode 1960 1980

        1.1.9. De periode 1980 1990

        1.1.10  De periode 1990 heden

    1.2  Het stripverhaal in de Vlaamse openbare bibliotheken

        1.2.1  De evolutie

        1.2.2  Argumenten tegen het stripverhaal

        1.2.3  Argumenten voor het stripverhaal

        1.2.4  Een aantal verklaringen voor het gebrek aan stripverhalen in de openbare bibliotheek

    1.3 Besluit

    1.4 Eindnoten

 

2 Casestudie: vergelijking van het stripbeleid tussen de bibliotheek van Evergem en die van Lovendegem

    2.1 Inleiding

    2.2 Lovendegem/Vinderhoute

        2.2.1 Inleiding

        2.2.2 De historiek

        2.2.3 Het aankoopbeleid

        2.2.4 De verwerking van de stripverhalen

        2.2.5 De plaatsing van de stripverhalen

        2.2.6 De collectie in 2002

        2.2.7 De uitleningen in 2002

    2.3 Evergem

        2.3.1 Inleiding

        2.3.2 De historiek

        2.3.3 Het aankoopbeleid

        2.3.4 De verwerking van de stripverhalen

        2.3.5 De plaatsing van de stripverhalen

        2.3.6 De collectie in 2002

        2.3.7 De uitleningen in 2002

    2.4 De vergelijking van de collectie en het gebruik

        2.4.1 De collectie

        2.4.2 De uitleencijfers

    2.5 Besluit

 

3 Een onderzoek naar de aanwezigheid en waardering van  stripverhalen in de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken

    3.1. Inleiding

    3.2. De aanwezigheid van stripverhalen

        3.2.1 Waarom geen strips opnemen in de bibliotheek?

        3.2.2 Waarom wel strips opnemen in de bibliotheek?

        3.2.3 Besluit

    3.3 De opname van strips in de bibliotheek

        3.3.1 De jeugd

        3.3.2 De volwassenen

        3.3.3 Besluit

    3.4 Uitlenen van stripverhalen

    3.5 Collectievorming

    3.6 De persoonlijke mening van de Oost-Vlaamse bibliothecarissen

    3.7 Het aandeel en gebruik van stripverhalen in de Oost-Vlaamse bibliotheken

        3.7.1 Inleiding

        3.7.2 Het werkingsgebied van de bibliotheken

        3.7.3 Het aandeel strips in de totale collectie

        3.7.4 Het gebruik van stripverhalen

        3.7.5 Besluit

 

Slotbeschouwingen

 

Literatuurlijst

 

Bijlage

 

Abstract

 

home lijst scripties inhoud volgende