Verkenning van de grens tussen fictie en non-fictie

in het vroege werk van

Jef Geeraerts

Heidi Delaere

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
licentiaat in de taal - en letterkunde: Germaanse talen

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Professor A.M. Musschoot

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding.

 

2. Theoretisch luik: drie vormen van representeren van de werkelijkheid.

    2.1. De autobiografie.

        Het autobiografische pact.

        Vormen van de autobiografische roman.

        De pure autobiografie.

        De literaire kant van de autobiografie.

        De autobiografische ruimte.

    2.2. De biografie.

    2.3. Het New Journalism.

        Ontstaan.

        De rol van de massamedia.

        Vernieuwing van de romanvorm.

 

3. De levensloop van Jef Geeraerts als buitentekstueel element.

 

4. Praktisch luik. Vormen toegepast op het werk van Jef Geeraerts.

    4.1. Debuutroman: Ik ben maar een neger. Een experiment.

        Achtergronden en uiterlijke beschrijving.

        Parafrase.

        Het biografische karakter.

        De historische gebeurtenissen uit de roman, vanuit non-fictioneel perspectief.

        Het romankarakter.

    4. 2. Zonder clan: een laatste voorbereidingsfase op Gangreen I?

        De autobiografische ruimte als noodzakelijke overstap naar Gangreen.

        Zonder Clan: een bittere illustratie van de seksuele werkelijkheid in Vlaanderen.

    4. 3. Gangreen I - Black Venus.

        Is Gangreen I een autobiografie?

        Het romankarakter.

 

5. Conclusie.

 

Bibliografie.

 

home lijst scripties inhoud volgende