Verkenning van de grens tussen fictie en non-fictie in het vroege werk van Jef Geeraerts. (Heidi Delaere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie.

 

Primaire bibliografie:

 

GEERAERTS, Jef, Ik ben maar een neger gevolgd door Het verhaal van Matsombo, (Manteau), Antwerpen / Amsterdam, 1990/5, Ik ben maar een neger werd eerst apart uitgegeven in het jaar 1962.

 

GEERAERTS, Jef, Schroot, (PN Van Kampen en Zoon), Amsterdam, 1963.

 

GEERAERTS, Jef, Zonder Clan, (PN Van Kampen en Zoon), Amsterdam, 1965.

 

GEERAERTS, Jef, Gangreen I-Black Venus, (Paris-Manteau), Brussel / Den Haag, 1971/12, verscheen voor het eerst in 1968.

 

GEERAERTS, Jef, "Autobiografie.", Profielreeks Jef Geeraerts, (Paris-Manteau), Brussel / Amsterdam, 1972, pg. 5-10.

 

GEERAERTS, Jef, Dood in Bourgondië, ( Manteau), Brussel / Den Haag, 1977.

 

GEERAERTS, Jef, Sanpaku, (Ooievaar), Amsterdam, 2001/3, verscheen voor het eerst in 1989.

 

GEERAERTS, Jef, Op Avontuur, (Manteau), Antwerpen / Amsterdam, 1992.

 

GEERAERTS, Jef, De nachtvogels, (Ooievaar), Amsterdam, 2001/5, verscheen voor het eerst in 1994.

 

GEERAERTS, Jef, Goud, (Ooievaar), Amsterdam, 2001/4, verscheen voor het eerst in 1995.

 

GEERAERTS, Jef, De P.G., (Prometheus), Amsterdam, 1998.

 

 

Secundaire bibliografie.

 

BAL, Mieke, De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding tot de narratologie, (Coutinho), Muiderberg, 1990/5.

 

BOGAARTS, René, "Een daad met oneindige risico's. Over het vitalismen van Marsman en Geeraerts.", Bzzletin, jg. 23, nr. 208, 1993, pg. 28-36.

 

BOUSSET, Hugo, Grenzen verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986. Trends, (Hadewijch N.V.), Schoten, 1988.

 

BOUSSET, Hugo, "Gangreen I [Black Venus]", Lexicon van Literaire Werken, 4, december 1989, pg. 1-10.

 

BRAECKMAN, Fred, "Jef Geeraerts over zijn misdaadromans. Een gesprek.", Profiel Jef Geeraerts, (Manteau), Antwerpen / Amsterdam,1991.

 

BRIOSI, Sandro, "Over het literaire karakter van de autobiografie.", Over de autobiografie, (uitgeverij: HES, redactie: Els Jongeneel), Utrecht, 1989, pg. 57-63.

 

BURSSENS, Amaat, JONCKHEERE, K, Kongo. Het woord, (Ontwikkeling), Antwerpen, 1961.

 

DE WISPELAERE, Paul, "Beschouwingen. Ik ben maar een neger.", Profielreeks Jef Geeraerts, (Paris- Manteau), Amsterdam / Brussel, 1972, pg.19-21.

 

DE WISPELAERE, Paul, "Biecht of mythe.", Yang, jg. 9, nr. 49/50, 1973, pg. 61-65.

 

DEFLO, Lionel, "Jef Geeraerts. Schrijven op leven en dood of de tocht van Trieb naar Geist.", Yang, jg. 9, nr. 49/50, 1973, pg. 163-176.

 

DRESDEN, Samuel, De structuur van de autobiografie, (Daamen N.V./ De Sikkel), Den Haag / Antwerpen, 1956.

 

FOLEY, Barbara, Telling the Truth. The Theory of Practice of Documentary Fiction, (Cornell University Press), Ithaca and London, 1986.

 

FONTIJN, Jan, " Waarom sneed Van Gogh zijn oor af? Verklaren in de biografie.", De Gids, jg. 151, nr. 5, 1988, pg. 328-335.

 

FRERIKS, Kester, "Spijt is schijnheilig. Schrijver Jef Geeraerts over Belgisch Kongo.", N.R.C. Handelsblad, 21 december 2001, pg. 25.

 

GIJSEN, Marnix, "Gangreen I.", Profielreeks, (Paris-Manteau), Amsterdam / Brussel, 1972, pg. 33-34.

 

HAGERAATS, Koos, "Ik begrijp nog altijd niet dat ik ooit zal sterven. In gesprek met Jef Geeraerts.", Bzzletin, jg. 23, nr. 208, 1993, pg. 3-17.

 

HELLEMANS, Dina, " Jef Geeraerts: van het ten onrechte beloofde land uit Ik ben maar een neger tot op de drempel van de misdaadmaatschappij (Kodiak. 58,1979).", Profiel Jef Geeraerts, ( Manteau), Antwerpen / Amsterdam, 1991, pg. 9-29.

 

HELLMANN, John, Fables of Fact. The New Journalism as New Fiction, (University of Illinois Press), Urbana / Chicago / London, 1981.

 

KRUITHOF J., VAN USSEL J., Jeugd voor de muur. Vlaamse studenten over hun seksuele problematiek, (Ontwikkeling), Antwerpen, 1963/2.

 

LEJEUNE, Philippe, Le pacte autobiographique, (du Seuil), Paris, 1975, (Collection Poétique dirigée par Gérard Genette en Tzvetan Todorov).

 

MUSARRA-SCHROEDER, Ulla, "Vormen van autobiografisch schrijven.", Over de autobiografie, (uitg. HES, red. Els Jongeneel), Utrecht, 1989, pg. 41-56.

 

MUSSCHOOT, Anne Marie, "Het gekoesterde ego. Autobiografisch schrijven en het einde van het millennium.", Ons Erfdeel, jg. 42, nr. 1, 1999, pg. 61-73.

 

NEUMANN, Bernd, "De autobiografie als literair genre.", Over de autobiografie, ( uitg. HES, red. Els Jongeneel), Utrecht, 1989, pg. 27-40.

 

SCHAB, Gustav, Griekse Mythen en Sagen, ( Ensslin & Laiblin Verlag, naar de door Richard Carstensen bewerkte uitgave, vertaald door J.K. van den Brink), Reutlingen, 1971/ 15.

 

SEARLE, John, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, (Cambridge University Press), Cambridge, 1970.

 

SEVERIJNEN, Olav, "Genre en periode: de autobiografie en het modernisme.", Over de autobiografie, (uitg. HES, red. Els Jongeneel), Utrecht, 1989, pg. 64-81.

 

Spreuken, in De Bijbel, (Katholieke Bijbelstichting, Willibrord vertaling), Boxtel, 1987/12).

 

VAN GORP, e.a., Lexicon van Literaire Termen, (Wolters), Leuven, 1991/5.

 

VAN BOVEN Erica, DORLEIJN Gillis, Literaire mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten, (Coutinho), Bussum, 1999.

 

VAN ITTERBEEK, Eugène, "Een staatsprijs voor Jef Geeraerts. Een Belgische controverse.", Yang, jg. 9, nr. 49/50, 1973, pg. 93-103.

 

VAN ZOEST, Aart, Waar gebeurd en toch gelogen, over fictie en non-fictie, ( uitg. van Gorcum, Orion; red. Mieke Bal en Mineke Schipper), Assen / Brugge, 1980, (Puntkomma-reeks).

 

VERLINDEN, Peter, Weg uit Congo, het drama van de kolonialen, (Davidsfonds), Leuven, 2002.

 

VERMEULEN, J., "De stijl van Jef Geeraerts' debuut.", Spiegel der Letteren, jg. 30, nr. 4, 1988, pg. 241-261.

 

VERVAECK, Bart, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman, (VUB-PRESS), Brussel, 2000/2, (Tekst en Tijd: I).

 

WEINTRAUB, Karl, "De ontwikkeling van de autobiografie als vorm van zelfbewustwording.", Over de autobiografie, (uitg. HES, red. Els Jongeneel), Utrecht,

1989, pg. 9-26.

 

WOLFE, Tom, The New Journalism. With an antology edited by Tom Wolfe and E.W. Johnson, (Pan Books), London, 1980/3.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende