Guatemala

op weg naar democratie. Van Mejía tot Arzú.

 

Sarah De Clercq

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

I. INLEIDING

    1. Algemeen

    2. Keuze van het onderwerp

    3. Een krantenonderzoek

    4. Probleemstelling

 

II. METHODOLOGIE

    1. De kwantitatieve methode

    2. De kwalitatieve methode

        a. De linguïstisch pragmatische methode van Blommaert en Verschueren

        b. ‘Discourse analysis volgens Van Dijk’

 

III. PERSANALYSE

    III.1 KWANTITATIEVE ANALYSE

    III.2 KWALITATIEVE ANALYSE

        1. Democratisering

            A. LITERATUUR

            B. KRANTEN

                a. Oscar Mejía

                    i. Staatsgreep

                    ii. Beleid

                b. Verkiezingen in een garnizoenstaat

                    i. Grondwettelijke vergadering

                    ii. President

                c. Vincicio Cerezo

                    i. De eerste burgerpresident

                    ii. Ambtsaanvaarding

                    iii. Erfenis

                d. Jorge Serrano

                    i. Verkiezingen

                    ii. President

                    iii. Beleid

                e. Autogolpe

                    i. Jorge Serrano

                    ii. Gustavo Espina

                    iii. Ramiro de León Carpio

                f. Referendum

                g. Alvaro Arzú

                    i. Verkiezingen

                    ii. President

                    iii. Beleid

            C. BESLUIT

        2. Onderhandelingen

            A. LITERATUUR

            B. KRANTEN

                1. Oktober 1987

                    i. Esquipulas

                    ii. Madrid

                2. Maart – April 1990

                3. Juni 1990

                4. April 1991

                    i. Vredesvoorstel

                    ii. Onderhandelingen in Mexico

                5. Juni – Juli 1991

                6. Mei 1993

                7. Maart – April 1994

                8. Juni 1994

                9. September 1996

                10. December 1996

            C. BESLUIT

        3. Verenigde Staten

            A. LITERATUUR

            B. KRANTEN

            C. BESLUIT

        4. Mensenrechten

            A. LITERATUUR

            B. KRANTEN

            C. BESLUIT

        5. Katholieke Kerk

            A. LITERATUUR

            B. KRANTEN

            C. BESLUIT

 

IV. CONCLUSIE

 

V. BIBLIOGRAFIE

 

VI. BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende