De weg naar een vertrouwensbonus

Twintig adviezen voor de sturing en de financiering van de zorg voor personen met een handicap in voorzieningen in Vlaanderen

 

pdf-version

Erik Van Buggenhout

EINDPAPER aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in het Overheidsmanagement en –beleid

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof.dr. G. BOUCKAERT

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,4 mb)