De geschiedenis van
Brouwerij Maes
afgeschuimd

 

Een evolutieschets van een familiebedrijf in sociaal-economisch perspectief (1880-1993).

 

Liesje Van Hecke

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. E. Vanhaute

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

    1. OVERZICHT VAN HET LOPEND ONDERZOEK

    2. DE VRAAGSTELLING

    3. DE SITUERING IN TIJD EN RUIMTE

    4. LITERATUUR EN BRONNEN

    5. DE METHODE

 

DEEL 1: BROUWERIJ MAES, EEN TRADITIONEEL FAMILIEBEDRIJF  (1880-1969)

    HOOFDSTUK 1: EGIED MAES EN BROUWERIJ SINT-MICHAËL (1880-1901)

        1. ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN DE BROUWERIJSECTOR

        2. HET PRILLE BEGIN VAN DE BROUWERIJ SINT-MICHAËL MET EGIED MAES

        3. HET PRODUCTIEPROCES

        4. DE POSITIE VAN DE FAMILIE MAES IN DE WAARLOSE GEMEENSCHAP

        5. BESLUIT

    HOOFDSTUK 2: FERDINAND EN THEOPHIEL MAES:

                    “STOOMBROUWERIJ MOUTERIJ ST-MICHAËL GEBROEDERS MAES” (1901-1926)

        1. ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN DE BROUWERIJSECTOR

        2. “STOOMBROUWERIJ MOUTERIJ ST-MICHAËL GEBROEDERS MAES

                    ” ONDER LEIDING VAN FERDINAND EN THEOPHIEL MAES

        3. DE INVLOED VAN DE GEBROEDERS MAES OP DE WAARLOSE SAMENLEVING

        4. BESLUIT

    HOOFDSTUK 3: EDUARD EN MICHEL MAES: DE PROFESSIONALISERING VAN DE BROUWERIJ MAES (1926-1969)

        1. DE OPRICHTING VAN DE N.V. BROUWERIJ MAES (1930) EN DE JAREN DERTIG

            1.1. Algemene geschiedenis van de brouwerijsector

            1.2. De uitbreiding van de Brouwerij Maes

            1.3. De effecten van de uitbouw van de Brouwerij Maes op het personeel en op het milieu

            1.4. De invloed  van de familie Maes op de Waarlose samenleving

        2. DE PROBLEMEN VAN DE BROUWERIJ MAES TIJDENS WOII (1940-1945)

            2.1. Algemene geschiedenis van de brouwerijsector

            2.2. Brouwerij Maes tijdens WOII

            2.3. De samenwerking tussen de gemeente Waarloos en de Brouwerij Maes

        3. DE HEROPBOUW VAN DE BROUWERIJ MAES NA DE OORLOGSJAREN (1946-1950)

            3.1. Algemene geschiedenis van de brouwerijsector

            3.2. Brouwerij Maes lanceerde met succes  Maes Pils

            3.3. Het productieproces van Maes Pils

            3.4. De uitbouw van de commerciële dienst en de boekhouding

            3.5. Een sterke stijging van het personeel

            3.6. Waren de brouwers Maes paternalistische ondernemers?

        4. ONDANKS SUCCES IN DE PERIODE 1951-1969 TOCH EEN DREIGING TOT EEN OVERNAME?

            4.1. De problemen die gepaard gingen met veel succes

            4.2. De oplossingen

            4.3. De resultaten: nieuwe machines en nieuwe biersoorten

            4.4. De overname van Brouwerij Maes  door Watney Mann (1969)

            4.5. Het personeel

            4.6. Maes en sport

            4.7. Het sociaal engagement van de Maesbazen

        5. BESLUIT

 

DEEL 2: DE EXPANSIE VAN DE BROUWERIJ ONDER LEIDING VAN THEO MAES (1969-1993)

    HOOFDSTUK 4: UITBOUW TOT EEN MODERN BEDRIJF (1969-1980)

        1. DE VERANDERINGEN OP BESTUURLIJK VLAK BIJ DE BROUWERIJ MAES NA DE FUSIE MET WATNEY MANN

        2. BROUWERIJ MAES ONDER DE VLEUGELS VAN GRAND METROPOLITAN

            2.1. Grand Metropolitan nam de vlag van Watney Mann over

            2.2. Brouwerij Maes in een lastig financieel parket

        3. EEN BOUWWERF IN PLAATS VAN EEN BROUWERIJ

            3.1. De opbouw van de tweede brouwzaal

            3.2. Verdere verbouwingen

        4. DE BROUWERIJ MAES STARTTE EEN CONCENTRATIEBEWEGING: DE VELE OVERNAMES

            4.1. Brouwerij Maes nam de brouwerij N.V. Vandenheuvel-Ixelberg over

            4.2. Poging tot een fusie met Alken

            4.3. De overname van Brasserie-Malterie  l’ Union door Brouwerij Maes

            4.4. De poging tot de overname van brouwerij Anglo-Belge

            4.5. De overname van Brasserie des Houillières

        5. HET BIERAANBOD

        6. BROUWERIJ MAES IN FEESTSTEMMING

            6.1. De inhuldiging van de nieuwe flessen- en vatenafvullerij

            6.2. Feest voor de miljoenste hectoliter Maes Pils

        7. SPORTSPONSORING

        8. BESLUIT

    HOOFDSTUK 5: VAN EEN ARBEIDSINTENSIEF NAAR EEN KAPITAALSINTENSIEF BEDRIJF (1980-1988)

        1. ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN DE BROUWERIJSECTOR

        2. BROUWERIJ MAES HERDENKT ZIJN HONDERDJARIG BESTAAN

        3. MAES EN MILIEU: DE BOUW VAN EEN WATERZUIVERINGSTATION

        4. BROUWERIJ MAES NA 17 JAAR WEER BELGISCH (1986)

        5. HET PERSONEEL

        6. MAES EN SPONSORING

        7. DE INVLOED VAN DE BROUWERIJ OP HET WAARLOSE VERENIGINGSLEVEN

        8. BESLUIT

    HOOFDSTUK 6: DE FUSIE ALKEN-MAES EN HET EINDE VAN HET FAMILIEBEDRIJF (1988-1993)

        1. ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN DE BROUWERIJSECTOR

        2. DE FUSIE ALKEN-MAES

        3. DE CONCENTRATIEBEWEGING VAN ALKEN-MAES

        4. HET BIERASSORTIMENT

        5. DE EXPORTMARKTEN

        6. DE UITBREIDINGEN BIJ ALKEN-MAES

        7. EEN AFBOUW VAN DE SPONSORING

        8. DE INVLOED VAN DE BROUWERIJ OP HET WAARLOSE VERENIGINGSLEVEN

        9. THEO MAES STAPT UIT DE BROUWERIJ

        10. BESLUIT

    HOOFDSTUK 7: EN VERDER … ?

 

SLOTCONCLUSIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

BRONNENMATERIAAL

 

home lijst scripties inhoud volgende