De geschiedenis van Brouwerij Maes afgeschuimd. Een evolutieschets van een familiebedrijf in sociaal-economisch perspectief (1880-1993). (Liesje Van Hecke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

 

 

Bronnenmateriaal

 

1. Het gemeentearchief

 

1. Kontich, Gemeentearchief, G.W. 504.6, Zittingen van het Schepencollege van 1888-1909.

2. Kontich, Gemeentearchief, G.W. 504.6, Register der Zittingen van het Schepencollege 1909-1930.

3. Kontich, Gemeentearchief, G.W. 504.6, Register der Beraadslagingen van het Schepencollege (1936-1947).

4. Kontich, Gemeentearchief, W98/B, 750 Hinderlijke gestichten. Omzendbrieven 1937-1956.

5. Kontich, Gemeentearchief, W98/B, 752.1. Hinderlijke inrichtingen 1ste klasse 1897-1969.

 

 

2. Het bedrijfsarchief

 

1. Brouwerij Maes, personeelsarchief, personeelsregisters, 1932-1972.

 

 

3. Persoonlijk archief Jos Dom

 

1. Documenten 6, 10, 19, 20, 21, 45, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 96, 100 en 102.

2. Brochure 100 jaar leven in de brouwerij, 1880-1980.

 

 

4. Mondelinge bronnen

 

1. Interview Jules Peeters, 1, 7/9/2002.

2. Interview Robert Putman, 2, 19/9/2002.

3. Interview Rik Schotte, 3, 24/9/2002.

4. Interview August Van Dingenen, 4, 25/10/2002.

5. Interview Georgette Wouters, 5, 18/1/2003.

6. Interview Guido Maes, 6, 9/3/2003.

7. Interview Theo Maes, 7, 4/4/2003.

 

 

5. Bijlagen van het Belgisch Staatsblad

 

Bijzondere verzameling van de akten, uittreksels uit akten, processen-verbaal en bescheiden betreffende de handels- en landbouwvennootschappen. Bekendgemaakt overeenkomstig de wetten op de handelsvennootschappen (Titel IX, boek I van het Wetboek van koophandel) en de wet van 12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap – Recueil spécial des actes, extraits d’actes, procès-verbaux et documents relatifs aux sociétés commerciales et agricoles. Publié en conformité des lois sur les sociétés commerciales (Titre IX, livre Ier, du Code de commerce) et de la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, Brussel-Bruxelles, 1901-1990.

 

 

6. Artikels

 

Artikels uit de Financieel-Economische Tijd:

1. P.D.D., Theo Maes kan kontrole niet konsolideren, in: FET, 24/12/1982.

2. L.V., Overname Campina moet ook gezondheid van Maes bewijzen, in: FET, 26/3/1988.

3. F.L., Vandaag fusioneren Maes en Alken-Kronenbourg, in: FET, 19/8/1988.

4. Maes neemt 50% in Brouwerij De Keersmaeker, in: FET, 21/1/1989.

5. W.B., Alken-Maes hertekent juridische structuur, in: FET, 10/2/1989.

6. W.B., Nieuwe afvullijn van Maes kan 120 000 flessen per uur aan, in: FET, 21/4/1989.

7. N.G., BSN-VRB, in: FET, 18/7/1989.

8. Brouwerij Alken-Maes koopt Eylenbosch, in: FET, 4/11/1989.

9. W.B., Alken-Maes sluit Golding Campina, in: FET, 28/11/1989.

10. Verzadiging nationale markt dwingt brouwers tot export, in: FET, 23/12/1989.

11. W.B., Alken-Maes – R&D, in: FET, 22/3/1991.

12. W.B., Resultaten Alken-Maes dalend over heel de lijn, in: FET, 7/5/1991.

13. Gekonsolideerde winst Alken-Maes vijf procent lager, in: FET, 8/5/1991.

14. E.D.L., Theo Maes weg bij Alken-Maes, in: FET, 17/11/1993.

15. W.B., Slough hertekent site Alken-Maes, in: FET, 23/2/2002.

 

Andere artikels:

1. FRANCOIS, W., Ik wil geen frank meer van de banken, in: Het Nieuwsblad, 27-28/4/1985.

2. België, bierparadijs, in: Weekberichten, 42 (1987), nr. 45.

3. De toekomst van de caféuitbating, in: Het kleine brouwersblad, 42 (1987).

4. D.C., Mort-Subite helemaal in handen van Alken-Maes, in: Gazet van Antwerpen, 26/10/2000.

5. V.R.C., Alken-Maes stopt met brouwerij, in: Gazet van Antwerpen, 1/2/2001.

6. CEUPPENS, R. en VANDRIESSCHE, L., Theo Maes is als zijn bier: fris en met veel schuim, in: Topics, s.d.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende