Een Vajrayāna-tekst

Mui-sanzō Zen’yō
Wu-wei san-ts’ang Ch’an-yao

(T. vol. XVIII, nr. 917, pp. 942b-946a)
 

pdf-version

Klaus Pinte

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
vakgroep Talen en culturen van Zuid- en Oost-Azië, voor het verkrijgen van de graad van licentiaat

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. L. Van Haute

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,2 mb)