Niet ge´nteresseerd of niet ge´nformeerd?

De registratie van niet-EU-burgers
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2006 in Leuven en Mechelen

 

pdf-version

Marlies Stubbe

 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen

Academiejaar: 2007-2008

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. M. HOOGHE
Verslaggever: Prof. Dr. S. DEPAUW

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)