De carrière van Robert De Niro.

Een analyse van z’n maffiafilms.

 

Moniek Schelstraete

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAP
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr W. HESLING

Verslaggever: Prof. Dr. J. VAN DEN BULCK

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel 1: Het leven en de carrière van De Niro

    1. 1. Once Upon a Time... De Niro

    1. 2. De Niro en de jaren ’60: Hollywood verandert

    1. 3. De Niro en de jaren ’70: Maffioso en Antiheld

    1. 4. De Niro en de jaren ’80: Raging through the Eighties

    1. 5. De Niro en de jaren ’90: Schurken en Duivels

    1. 6. De Niro in het nieuw millennium: Meet the Comedy’s

    1. 7. De stille ster spreekt

 

Deel 2: Case study: Analyse van enkele gangsterfilms

    2. 1. Once upon a Time in America (1984)

        2. 1. 1. Productiegeschiedenis

        2. 1. 2. Het verhaal

            2. 1. 2. 1. Inhoud: Een gangsterepos

            2. 1. 2. 2. Thema’s in het verhaal

            2. 1. 2. 3. Een niet chronologische structuur

        2. 1. 3. Mise en scène

            2. 1. 3. 1. Sombere decors

            2. 1. 3. 2. Kostuums voor arm en rijk - make-up

            2. 1. 3. 3. Donkere belichting

        2. 1. 4. Intieme Camera

        2. 1. 5. Melancholische Muziek

        2. 1. 6. Bijdrage van De Niro

    2. 2. The Untouchables (1987)

        2. 2. 1. Productiegeschiedenis

        2. 2. 2. Verhaal

            2. 2. 2. 1. Inhoud: The time of Al Capone

            2. 2. 2. 2. Thema’s in het verhaal

            2. 2. 2. 3. Rechtlijnige structuur

        2. 2. 3. Mise en scène

            2. 2. 3. 1. Chicago’s architecturale overblijfselen

            2. 2. 3. 2. Armani Kostuums - make-up

            2. 2. 3. 3. Heldere belichting voor Al Capone

        2. 2. 4. Mobiele camera en Eisensteiniaanse montage

        2. 2. 5. Stilte voor Capone

        2. 2. 6. Bijdrage De Niro

    2. 3. Goodfellas (1990)

        2. 3. 1. Productiegeschiedenis

        2. 3. 2. Verhaal

            2. 3. 2. 1. Korte inhoud: Henry Hill en Jimmy Conway

            2. 3. 2. 2. Thema’s in het verhaal

            2. 3. 2. 3. Een chronologische structuur

        2. 3. 3. Mise en scène

            2. 3. 3. 1. Donkere decors

            2. 3. 3. 2. Functionele kostuums - make-up

            2. 3. 3. 3. Sferige belichting

        2. 3. 4. Mobiele camera

        2. 3. 5. Soepele en variërende muziek

        2. 3. 6. Bijdrage De Niro

    2. 4. Heat (1995)

        2. 4. 1. Productiegeschiedenis

        2. 4. 2. Het verhaal

            2. 4. 2. 1. Korte inhoud: Meestercriminelen

            2. 4. 2. 2. Thema’s in het verhaal

            2. 4. 2. 3. Een structuur van actie en reactie

        2. 4. 3. Mise en scène

            2. 4. 3. 1. Modern decor

            2. 4. 3. 2. Criminelen in pak - make-up

            2. 4. 3. 3. Heimelijke Belichting

        2. 4. 4. Beheerste camera

        2. 4. 5. De voorspellende kracht van muziek

        2. 4. 6. Bijdrage van De Niro

    2. 5. Analyze This (1999)

        2. 5. 1. Productiegeschiedenis

        2. 5. 2. Het verhaal

            2. 5. 2. 1. Korte inhoud: een gangster met paniekaanvallen

            2. 5. 2. 2. Thema’s in het verhaal

            2. 5. 2. 3. Lineaire verhaallijn

        2. 5. 3. De mise en scène

            2. 5. 3. 1. Rijk decor

            2. 5. 3. 2. Dure gangsteroutfits

            2. 5. 3. 3. Paul Vitti en low key lighting

        2. 5. 4. Eenvoudige camera

        2. 5. 5. Lichte muziek

        2. 5. 6. Bijdrage De Niro

 

Deel 3: Het auteursdebat: plaats van de acteur

    3. 1. Methodacting: basis voor een geloofwaardig acteur

        3. 1. 1. Het systeem van Stanislavski

        3. 1. 2. Amerikaans interpretatie: Lee Strassberg en Stella Adler

        3. 1. 3. De Niro, de Method actor

    3. 2. Plaats van de acteur binnen de auteurstheorie

        3. 2. 1. De auteurspolitiek en auteurstheorie

        3. 2. 2. Van auteurstheorie naar commerciële strategie

 

Besluit

 

Literatuurlijst

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende