Administratieve hervorming
van de Europese Commissie

Een vergelijking tussen de Commissie – Santer en de Commissie – Prodi.

 

Brecht Tessier

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Politieke Wetenschappen

 

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. BOUCKAERT

Verslaggever : Prof. Dr. F. DELMARTINO

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

“ Il n’y a pas de défaites que celles que l’on accepte. ”

Jean Monnet[1]

Voorwoord

 

Inleiding.

 

Hoofdstuk 1 : Nieuw Publiek Management in de bestuurskunde en de beleidswetenschap.

§ 1

Context en doel voor de hervorming van overheidsmanagement.

§ 2

De fundamentele principes van NPM.

§ 3

Naar een model van Public Management Reform.

 

Hoofdstuk 2 : Methodologie van vergelijkende managementanalyse.

 

Hoofdstuk 3 : De ambtelijke groei in het wordingsproces van de Europese Unie.

§ 1

Een revolutionaire persconferentie in het “Salon de l’Horlôge” in het Quai d’Orsay.

§ 2

Het Quirinaal op het Romeinse Capitool: Oord van Euroforie.

§ 3

Berlaymont, Fortress Europe ?

§ 4

De uitdagingen van de Europese Commissie als ambtelijk orgaan.

 

Hoofdstuk 4 : Doorsnede van de Unie.

§ 1

Socio – Economische Krachten.

§ 2

Globale Economische Krachten.

§ 3

Socio – Demografische Veranderingen.

§ 4

Nationaal (Europees) Socio – Economisch Beleid.

§ 5

Politiek Systeem.

§ 6

Nieuwe Management Ideeën.

§ 7

Partij – Politieke Ideeën.

§ 8

Druk Door De Bevolking.

§ 9

Elite – Perceptie Van Wenselijke Management – Hervormingen.

§ 10

Elite – Perceptie Van Realiseerbare Management – Hervormingen.

§ 11

Toevallige Gebeurtenissen Zoals Schandalen, Rampen.

§ 12

Administratief Systeem.

 

A

Organisatorisch.

 

B

Ambtelijke cultuur en samenstelling van de elite.

 

C

Taken van een Europees Ambtenaar.

§ 13

Inhoud Van Het Hervormingsprogramma.

 

A

SEM2000.

 

B

MAP2000.

 

C

De Kinnock – Reform.

§ 14

Implementatieproces.

§ 15

Werkelijk Volbrachte Hervormingen.

§ 16

De State of the European Union in 1995.

 

Hoofdstuk 5 : Het SEM2000 – programma van de Commissie – Santer.

§ 1

Wie is van belang voor SEM200 en MAP2000 in de Commissie – Santer ?

§ 2

Het SEM2000 – document : Primeur of niet ?

§ 3

Fase 1 en Fase 2 van SEM2000.

 

A

De meest effectieve interne maatregelen.

 

B

De minst effectieve maatregelen.

 

C

De onvoorziene en onverwachte effecten.

§ 4

Fase 3 van SEM2000.

§ 5

MAP2000 : Modernisering van de Administratie en het Personeelsbeleid.

§ 6

Decentralisering.

§ 7

Modernisering van de administratie.

§ 8

Modernisering van het personeelsbeleid.

§ 9

SEM2000 en MAP2000 als onderdeel van “Tomorrow’s Commission”.

 

Hoofdstuk 6 : De Kinnock – Reform in de Commissie – Prodi.

§ 1

Dienstverlening als cultuur.

§ 2

Prioriteitenstelling en allocatie en doelmatig gebruik van de middelen.

 

A

Activiteitsgestuurd management : Een instrument voor de uitvoering van beleidsprioriteiten.

 

B

Ontwikkeling van een externaliseringsbeleid.

 

C

Prestatiegerichte werkmethoden.

§ 3

Ontwikkeling van het menselijk kapitaal.

 

A

Management.

 

B

Loopbaanontwikkeling.

 

C

Tijdelijk personeel.

 

D

Arbeidsklimaat en gelijke kansen.

 

E

Tucht.

 

F

Klokkenluiden.

 

G

Een transparant Statuut.

§ 4

Audit, financieel management en controle.

 

A

Afbakening van de verantwoordelijkheden van ordonnateurs en lijnmanagers.

 

B

Grondige herziening van financieel management, controle en audit.

 

C

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.

§ 5

Een aanzienlijke uitdaging.

 

Hoofdstuk 7 : Verschillen en gelijkenissen tussen de beide hervormingspogingen.

§ 1

Vergelijking van organisatorische veranderingen.

§ 2

Vergelijking van veranderingen met betrekking tot het personeelsbeleid.

§ 3

Vergelijking van veranderingen op het financiële vlak.

§ 4

Vergelijking van algemene, niet – specifieke kenmerken.

§ 5

De State of the European Union in 2003.

 

Hoofdstuk 8 : Slotbeschouwing.

 

Bibliografie.

Lijst van afkortingen.

Bijlagen.

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

[1] MONNET J., Mémoires, Parijs, Fayard Paris, 1976, p. 466.