Administratieve hervorming van de Europese Commissie. Een vergelijking tussen de Commissie – Santer en de Commissie – Prodi. (Brecht Tessier)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie.

 

 

Lijst van afkortingen.

 

AGM

Activiteitsgestuurd Management

DECODE

Dessiner la Commission de Demain

DG

Directoraat – Generaal

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EDG

Europese Defensie Gemeenschap

EEG

Europese Economische Gemeenschap

EG

Europese Gemeenschap

EGA

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (ook EURATOM)

EGKS

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

EP

Europees Parlement

ERK

Europese Rekenkamer

ESH

Europees Sociaal Handvest

EU

Europese Unie

EVP

Europese Volkspartij

EVRM

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

GBVB

Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheids – Beleid

MAP2000

Modernisation of Administrative and Personnel Policy

MbO

Management by Objectives

NPM

Nieuw Publiek Management | New Public Management

PPBS

Planning Programming Budgetting System

PRG

Personal Representatives Group.

SEM2000

Sound and Efficient Management 2000

SG

Secretariaat - Generaal

TQM

Total Quality Management

VK

Verenigd Koninkrijk

VSA

Verenigde Staten van Amerika

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende