Ambachten en Contrareformatie.

Godsdienstige aspecten van de corporatieve wereld na de val van Antwerpen (1585-1633)

Frederik Verleysen

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. H. Soly

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

DEEL I: De Antwerpse corporatieve wereld in 1585

    Hoofdstuk 1: Antwerpen aan de vooravond van het katholieke herstel

    Hoofdstuk 2: Ambachten en protestantisme

 

DEEL II: 'Trouwe Catholycken'? Ambachtsreligiositeit in de contrareformatietijd

    Hoofdstuk 3: Ambachtsaltaren

    Hoofdstuk 4: Devotieprenten en processies

 

DEEL III: Contrareformatie en disciplinering

    Hoofdstuk 5: Zondagsrust en herbergbezoek

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende