De houding van de Belgische dagbladpers

tegenover de

IsraŽlisch-Arabische oorlog van 1948

 

Wouter Van Der Spiegel

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1982-1983

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor:  Prof. L. Dequeker

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

I. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER MASSACOMMUNICATIE

    1) Massacommunicatie

    2) Nieuws

    3) De geschreven pers

    4) Commentaren

    5) Buitenlands nieuws

    6) Onderzoeksmethoden

 

II. EEN SITUATIESCHETS

    Hoofdstuk 1. De situatie in de wereld na WO-II.

        1) Naar de vorming van twee machtsblokken

        2) De dekolonisatie

    Hoofdstuk 2. De situatie in Palestina.

        A. De geboorte van de staat IsraŽl

            1) Begripsbepalingen: Palestina, Palestijn, Jood, zionist, IsraŽli.

            2) De ontwikkeling van het Joods nationalisme van 1882 tot 1920.

            3) Profilering van de twee protagonisten in de jaren 1920.

                a. het Joods nationalisme

                b. het Arabisch nationalisme in Palestina

                c. evolutie van beide bewegingen

            4) De derde acteur in de schijnwerper: de Britse Palestina-politiek.

            5) De moeilijkheden in de tweede helft van de jaren 1930.

                a. oorzaken en gevolgen van de Arabisch-Palestijnse rebellie (1936-39)

                b. inmenging van de Arabische staten

            6) Vertraging van het proces tijdens WO-II.

            7) Het begin van het einde of het einde van het begin?

                a. oprichting van IsraŽl in internationaal perspectief

                b. Joden en Palestijnen in de staat IsraŽl

        B. De IsraŽlisch-Arabische oorlog (nov.í47-julií49)

            1) Van UNSCOP-plan tot uitroeping van de staat IsraŽl (29/9/47-15/5/48).

            2) De inval der Arabische legers (15/5-11/6 í48).

            3) Het eerste bestand (11/6-9/7í48).

            4) Het tiendaags offensief (9/7-18/7í48).

            5) Het tweede bestand (18/7-4/10í48).

            6) De laatste oorlogsfase (15/10/48-7/1/49).

            7) De vredesonderhandelingen (7/1-20/7/49).

    Hoofdstuk 3. De situatie in BelgiŽ.

        1) De binnenlandse politieke situatie.

        2) De buitenlandse politiek.

            a) Algemeen.

            b) Tegenover het Palestinaconflict in í48.

    Hoofdstuk 4. De situatie van de kranten.

        1) De krant als communicatiemiddel.

        2) De situatie van de Belgische pers.

            a) Algemeen.

            b) Na WO-II.

        3) Een beeld van de onderzochte kranten.

            a) De Standaard

            b) Gazet van Antwerpen

            c) De Nieuwe Gazet

            d) Volksgazet

            e) Rode Vaan

            f) Le Soir

            g) La Libre Belgique

            h) La DerniŤre Heure

            i) Le Peuple

            j) Drapeau Rouge

 

III. ANALYSE VAN DEHOUDING VAN DE BELGISCHE DAGBLADPERS

     Hoofdstuk 1. Het conflict.

        1) Mogelijke oorzaken van het probleem.

        2) Wie wordt als agressor aangewezen?

        3) De krachtenverhouding.

        4) De hulp aan de oorlogvoerende partijen.

        5) Prognoses en vooruitzichten.

        6) Oplossingen en vredesplannen.

        7) Een incident: de moord op F.Bernadotte.

        Besluit

    Hoofdstuk 2. De betrokken partijen.

        1) De Joden en de staat IsraŽl.

        2) De Arabieren in het algemeen.

        3) Enkele Arabische staten en leiders.

        4) De Arabisch-Palestijnse vluchtelingen.

        Besluit.

    Hoofdstuk 3. De ďbuitenstaandersĒ.

        1) De grootmachten in het algemeen.

        2) Groot-BritanniŽ.

        3) De VS.

        4) De USSR.

        5) De UNO.

        6) BelgiŽ.

        7) Het ďchristelijkeĒ Westen.

        Besluit

 

IV. SYNTHESE

    1) De katholieke kranten.

    2) De liberale kranten.

    3) De socialistische kranten.

    4) De communistische kranten.

    5) De neutrale Le Soir.

    Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

Bibliografie

Lijst der afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende