Een blinde hertog op reis

Lodewijk Engelbert van Arenberg
(1750-1820)
en de hertogelijke reisonderneming

 

pdf-version

Vincent Vandaele

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Jan Roegiers

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,5 mb)