“Grenzen van de goede smaak”

Het Vlaamse uitgevershuis A. Manteau
en de gemanipuleerde vertaling van
Curzio Malaparte’s La Pelle
(1951)

pdf-version

Youssef Sakkali

 

Licentiaatverhandeling ingediend ter verkrijging van de graad van
LICENTIAAT VERTALER

Academiejaar: 2006-2007

Hoger instituut voor vertalers en tolken

 

Promotor: Bart Van der Veer
Copromotor: Kevin Absillis (UA)

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,4 mb)