Nieuwe vormen van bestuur
in een ineengestorte staat

Casus: SomaliŽ

 

Pieter Nuytinck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. dr. Koen Vlassenroot
Commissarissen: Prof. dr. Sami Zemni & Lic. Timothy Raeymaekers

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. DANKWOORD

 

2. INLEIDEND HOOFSTUK

2.1. Probleemstelling

2.2. Gebruikte methodologie

2.3. Motivatie voor de gekozen structuur

 

3. THEORIE: NIEUWE VORMEN VAN BESTUUR IN EEN INEENGESTORTE STAAT

3.1. Concepten

3.2. TheorieŽn over state collapse

3.2.1. Oorzaken en verklaringen van state collapse

3.2.2. Taxonomie

3.2.3. Gefaalde staten binnen de internationale gemeenschap

3.2.4. Gefaalde staten binnen een Afrikaanse context

3.2.5. Economische situatie in een gefaalde staat: conflict vs. ontwikkeling

3.2.6. Evaluatie

3.2.7. Oplossingen

3.3. TheorieŽn over nieuwe vormen van bestuur in een situatie van state collapse

3.3.1. Inzichten over wat er in de plaats komt van een staat bij staatsimplosie

3.3.2. Traditionele structuren

3.3.3. Houding buitenland (staten en ngoís)

3.4. Conclusies

 

4. CASUS: SOMALIň

4.1. Waarom SomaliŽ als casus?

4.2. Geschiedenis van bestuur in SomaliŽ

4.2.1. Prekoloniaal

4.2.2. Koloniaal

4.2.3. Onafhankelijke staat: burgerlijk bestuur en militaire dictatuur

4.2.4. Val Barre en begin van state collapse

4.3. Huidige situatie

4.3.1. Verloop conflict

4.3.2. Wat bracht SomaliŽ tot state collapse?

4.3.3. Nu chaos? Is SomaliŽ een failed state?

4.3.4. Somaliland

4.4. Wat in plaats van de staat: de actoren

4.4.1. Resten van de staat

4.4.2. Clans

4.4.3. Krijgsheren Ė milities

4.4.4. Islamisme

4.4.4.1. Jihadi Islamisme

4.4.4.1.1. Al-Itihaad Al-Islaami

4.4.4.1.2. De nieuwe Jihadis

4.4.4.1.3. Al-Takfir Wal-Hijra

4.4.4.2. Politiek Islam

4.4.4.2.1. Harakat Al-Islah

4.4.4.2.2. Ahlu Sunna Wal Jamaía

4.4.4.2.3. Majmaí ĎUlimadda Islaamka Ee Soomaaliya

4.4.4.3. Missionair activisme

4.4.4.3.1. Al Ansar As-Sunna

4.4.4.3.2. Jamaíat Al-Tabligh

4.4.4.4. Islamitische diensten: rechtbanken, liefdadigheid en handel

4.4.4.4.1. Rechtbanken

4.4.4.4.2. Liefdadigheidsinstellingen

4.4.4.4.3. Handel

4.4.4.5. Islamitische netwerken?

4.4.5. Zakenlieden: formeel en informeel

4.4.6. Privť-veiligheidsdiensten (freelance militia)

4.4.7. Civil society

4.5. State-building: bringing the state back in

4.5.1. Somaliland

4.5.2. Puntland

4.5.3. De administratie van de Rahanweyn Resistance Army

4.5.4. Juba Valley Authority

4.5.5. State-building en peace-building conferenties

4.6. Recente ontwikkelingen

4.7. Conclusies

 

5. ALGEMENE BESCHOUWING

 

6. BIBLIOGRAFIE

 

7. BIJLAGEN

7.1. Somalische clans

7.2. Politieke groeperingen in SomaliŽ

7.3. Basiselementen van de Somalische traditionele morele orde

7.4. Kaart SomaliŽ

7.5. Kaart SomaliŽ met situering Ďgrenzení Somaliland en Puntland

 

home lijst scripties inhoud volgende