Een analyse en evaluatie
van de
Belgische aanpak inzake kinderhandel.

Marianne Cauwels

 

Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van licentiaat in de criminologische wetenschappen

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. G. Vermeulen

Commissarissen: Prof. Dr. P. Ponsaert en Arne Dormaels

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Algemene Inleiding

 

Deel 1: begripsomschrijvingen

    Inleiding

    Hoofdstuk 1: begrippen

        A. Kinderen /jongeren / minderjarigen

        B. Slachtoffer

        C. Mensenhandel

        D. kinderhandel:

        E. Misdaden tegen de menselijkheid

    Hoofdstuk 2: indeling naar doelgroep

        A. De niet begeleide minderjarige

        B. Straatkinderen

        C. meisjes/ jongens

        D. Migrantenjongeren

        E. Kinderen van vluchteling

        F. Weglopers

        G. Belgische meisjes

        H. Gehandicapten

    Hoofdstuk 3: indeling naar eindfunctie

        A. Economische uitbuiting

        B. Seksuele uitbuiting

        C. Criminele activiteiten

        D. Adoptie

        E. Donororganen

        F. Sportwereld

        G. Bedelen

    Hoofdstuk 4: besluit

 

DEEL 2: korte geschiedenis

    Inleiding

    Hoofdstuk 1: een algemene geschiedenis van mensenhandel

    Hoofdstuk 2: een juridische korte geschiedenis

        A. Internationaal

        B. Europese Unie

        C. De Raad van Europa

        D. Nationale wetgeving

    Hoofdstuk 3: besluit

 

Deel 3: De analyse en evaluatie van de aanpak van het fenomeen kinderhandel

    Inleiding

    Hoofdstuk 1: de bestaande kennis over het fenomeen kinderhandel

        A. Gegevens

        B. Kennis

    Hoofdstuk 2: de actoren op Belgische grondgebied

        A.Dienst vreemdelingenzaken

        B. Het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

        C. Interdepartementale coördinatie cel ter bestrijding van de internationale mensenhandel.

        D. Child Focus

        E. VZW t’ Huis

        F. Unicef

        G. Platform kinderen op de vlucht

        H. De pers

    Hoofdstuk 3: Analyse en evaluatie van de beleidsmatige aanpak van kinderhandel

        A.Kinderarbeid

        B. Aanzet tot criminele activiteiten van minderjarigen

        C. De niet begeleide minderjarigen

        D. Raakvlakken

            D1. Misbruik van administratieve maatregelen

            D2. Asiel en immigratiepolitiek

            D3. Budgettering

            D4. preventie

    Hoofdstuk 4: besluit

 

Deel 4: Algemene conclusie

 

Bibliografie

 

Lijst van afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende