Coherentie of improvisatie

Het Belgisch buitenlands beleid in het Verre Oosten,
1945-1953.

 

Johannes De Gruyter

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. E. Lamberts
Co-promotor: Dr. P. Van Kemseke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

ďJe vous fais confiance,
mais ne prenez pas díinitiativeĒ
Spaak aan Rothschild, mei 1949.
Voorwoord

 

Opzet en situering

 

D E E L 1 DE BENELUX AGENDA 1947-1948

    1.1 De onafhankelijkheid van Nederlands-IndiŽ

    1.2 De Belgische rol

        1.2.1 Verwarde indrukken tussen 1945 - 1947

        1.2.2 De Benelux prioritair

        1.2.3 Nauwe diplomatieke samenwerking

        1.2.4 Gedeelde koloniaal-politieke denkbeelden

        1.2.5 De vrees voor Sovjet-expansie in IndonesiŽ

    1.3 Besluit Benelux-agenda

 

D E E L 2 ATLANTISCH EUROPA 1948 - 1950

    2.1 De diplomatieke ommekeer van 1947

    2.2 Amerikaanse invloed in indonesiŽ 1948-1949

    2.3 De Amerikaanse bondgenoot in china 1949

        2.3.1 De val van het Guomindangregime

        2.3.2 Twijfel tot de Koreaanse oorlog

            2.3.2.1 Brussel wacht af tot oktober 1949

            2.3.2.2 Mee met het standpunt van de Verenigde Staten

            2.3.2.3 Business on hold

            2.3.2.4 Het ministerie luistert niet naar zijn diplomaten

        2.3.3 Twee veiligheidsconcepten, eenzelfde beleidskeuze

    2.4 Atlantisch-Europese bondgenoten in Indochina

        2.4.1 De eerste Indochinese oorlog en de Bao Dai oplossing

        2.4.2 BelgiŽ in de Mekongregio

            2.4.2.1 De erkenning van de geassocieerde staten

            2.4.2.2 Business on hold

        2.4.3 Conclusie Mekongregio

    2.5 Besluit Atlantisch Europa

 

D E E L 3 KOREA: EEN DREIGING VOOR EUROPA? 1950 - 1953

    3.1 Het Koreaanse conflict

    3.2 Een zwak engagement in Korea

        3.2.1 De Belgische afkeuring van de noord-koreaanse inval

        3.2.2 Consensus, apathie en fanatisme

    3.3 Brussel denkt regionaal

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende