De publieke discussie
aangaande de publieke omroep.

 

 Aart Schreuders

 

Masterthesis (Doctoraalcriptie) communicatiewetenschappen

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit van Amsterdam

Promotor: Prof. Dr. ???

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

HOOFDSTUK ÉÉN - ONDERZOEKSOPZET EN THEORIE

    1.1 AANLEIDING

    1.2 INLEIDING

        1.2.1 Debat en publieke omroep

        1.2.2 Publieke omroep in Nederland

    1.3 THEORETISCH KADER

        1.3.1 Theorie aangaande beleid

        1.3.2 Theorie aangaande omroepbeleid en de publieke omroep

    1.4 HYPOTHESE

    1.5 RELEVANTIE

    1.6 DEELVRAGEN EN OPERATIONALISERING

 

HOOFDSTUK TWEE - OMROEPBELEID IN NEDERLAND

    2.1 DE ONTWIKKELING VAN HET OMROEPBELEID

        2.1.1 De verzuiling van het omroepbestel

        2.1.2 De lange weg naar de Omroepwet

        2.1.3 Van een democratische naar een culturele taak

        2.1.4 De publieke omroep krijgt concurrentie

        2.1.5 De wijzigingen van de Mediawet: 1997 en 2000

        2.1.6 De jaren na de Concessiewet

        2.1.6 Samenvatting

    2.2 DE BELEIDSONDERWERPEN EN UITGANGSPUNTEN

    2.3 DE ACTORGROEPEN

        2.3.1 Het bestel

        2.3.2 De politiek

        2.3.3 Externen

 

HOOFDSTUK DRIE - HET PUBLIEKE OMROEPDEBAT: SELECTIE EN ANALYSE

    3.1 SELECTIE

        3.1.1 Selectie van de mediatitels

        3.1.2 Selectie van de artikelen

    3.2 METHODE VAN ANALYSE

    3.3 HET DEBAT

 

HOOFDSTUK VIER - HET DEBAT GEANALYSEERD

    4.1 BIJDRAGEN IN DE VERSCHILLENDE MEDIA

    4.2 ACTOREN IN HET DEBAT

    4.3 BEHANDELDE ONDERWERPEN

    4.4 EEN VERGELIJKING MET DE BELEIDSAGENDA

    4.5 STANDPUNTEN VAN DE ACTORGROEPEN

 

HOOFDSTUK VIJF - CONCLUSIE

 

LITERATUURLIJST

 

home lijst scripties inhoud volgende