De houding van de Belgische pers
tegenover het plan voor
Europese eenmaking van Briand

1925-1932.

 

Andreas Provo

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Inleiding

1 Methodologie

2 Probleemstelling

 

I. Literatuur

1. De internationale scène van 1919- 1932

1.1 De periode na het verdrag van Versailles 1918-1924

a) Spanningen tussen de Europese grootmachten

b) De Volkenbond en de herstelbetalingskwestie

c) De Belgische positie-inname

1.2 Locarno en internationale ontspanning 1925- 1929

a) Het Verdrag van Locarno

b) Terugtrekking uit het Rijnland en het Kellogg-Briand Pakt

c) Economische voorspoed

1.3 De crisis en haar repercussies 1930-1932

a) Economische ineenstorting en politieke verrechtsing

b) Het antwoord van de Volkenbond

c) België

2. Het Europese project

2.1 De Europeïstische bewegingen

a) De politieke bewegingen

b) De economische bewegingen

c) De intellectuele bewegingen

2.2 Het project van een Europese Federatie van Briand

a) De Europese idee vóór 1929

b) Het hoogtepunt van ‘Le Plan-Briand’ (sept. 1929-sept. 1930)

c) Het einde van het plan Briand

d) De houding van België tegenover het Plan-Briand

3. De Belgische pers tijdens het interbellum

3.1 De Standaard

3.2 Het Laatste Nieuws

3.3 Vooruit

3.4 La Libre Belgique

3.5 La Gazette

3.6 Le Peuple

 

II. De pers

1. Eerste periode : het Verdrag van Locarno (10 – 11/1925)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

2. Tweede periode : Het congres van de Paneuropese beweging te Wenen (10/1926)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

3. Derde periode : De Conferentie voor de beperking van de douanetarieven (10/1927) en de ontwapeningsbesprekingen te Genève (12/1927)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

4. Vierde periode : het Kellogg-Briand pact (08/1928)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

 

5. Vijfde periode : De Conferentie van Den Haag over het Young-Plan en de rede van Briand op de Xde vergadering van de Volkenbond (8/1929-9/1929)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

6. Zesde periode : XIde samenkomst van de Volkenbond (9/1930)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

7. Zevende periode : De eerste sessie van de studiecommissie voor een Europese federatie (1/1931)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

8. Achtste periode : de Duits-Oostenrijkse Tolunie (3-4/1931)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

9. Negende periode : de laatste bijeenkomst van de commissie ter bestudering van de Europese Unie (10/1932)

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

 

10. Samenvatting

a) De Standaard

b) Het Laatste Nieuws

c) Vooruit

d) La Libre Belgique

e) La Gazette

f) Le Peuple

 

III. Besluit

 

Bibliografie

 

 

home lijst scripties inhoud volgende