Beveiliging van
Medische Informatiesystemen

pdf-version

Tim Denoulet en Mathieu Desmet

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Informatica

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. ir. F. PIESSENS

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,1 mb)