De Nederlands-Australische relaties
in het jaar 1948.

Van de ondertekening van Renville op 17 januari 1948
tot de Tweede Politionele Actie op 19 december 1948.

Cosette Adriaans
9801626

Doctoraalscriptie Geschiedenis,
Geschiedenis der internationale betrekkingen

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Utrecht

Promotor: Prof. Dr. E.B. Locher-Scholten

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

    De historiografie

    Belang van het scriptieonderwerp

    Diplomatie als kader

    Het historisch toneel

    Vragen en bronnen

 

1. Van Renville tot het Critchley-Du Boisplan

    Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met de Renville-onderhandelingen

    Multilaterale contacten

        De problemen rondom het Renville-akkoord

        De problemen rondom de CGD

        Critchley’s invloed

    Bilaterale contacten

        Zaken die in Australië speelden

        De personen die het beleid bepaalden

        De rol van de Australische regering in de onderhandelingen

        Traditionele of nieuwe diplomatie?

    Conclusie

 

2. Het Critchley-Du Boisplan

    Multilaterale contacten

        De verwikkelingen rondom het Critchley-Du Boisplan

        De problemen rondom de CGD

        Critchley’s invloed

    Bilaterale contacten

        Zaken die in Australië speelden

        Personages

        Rol van de Australische regering en ministeries in de onderhandelingen

        Traditionele diplomatie of nieuwe diplomatie?

    Conclusie

 

3. De Madioenopstand

    Multilaterale contacten

        Het Cochranplan

        De Madioenopstand

        De problemen rondom de CGD

        Critchley’s invloed

    Bilaterale contacten

        Zaken die in Australië speelden

        Evatt, Burton, Chifley en Eaton

        Diplomatiek onderhandelen

        Oude diplomatie of nieuwe diplomatie?

    Conclusie

 

4. De aanloop naar de Tweede Politionele Actie

    Multilaterale contacten

        De Nederlandse tegenvoorstellen

        De eerste ronde van de Stikker-Hatta besprekingen

        De aide-mémoire van Hatta

        De tweede ronde Stikker-Hatta besprekingen

        Het ultimatum

        Actieterrein van en problemen rond de CGD

        Critchley’s invloed

    Bilaterale contacten

        Zaken die zich in Australië afspeelden

        Personages

        Rol van de Australische regering in de onderhandelingen

        Traditionele of nieuwe diplomatie?

    Conclusie

 

Conclusie

 

Archivalia

 

home lijst scripties inhoud volgende