Het ter beschikking stellen
van vermogensbestanddelen
in de Wet inkomstenbelasting 2001

 

Frans Levels

 

Scriptie ten behoeve van het doctoraal examen “Fiscaal Recht” aan de Rijksuniversiteit Leiden
 

September 2001

Promotor: Prof. Dr.???

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 Plaatsing van de terbeschikkingstellingsregeling in de Wet inkomsten-belasting 2001(Wet IB 2001)

1.1 Inleiding

1.2 Wet inkomstenbelasting 1964

 

Hoofdstuk 2  Belastingplan 2001

2.1 Parlementaire geschiedenis

2.2 Het boxensysteem

2.3 Analyse van de Wet

2.3.1 Het rendabel maken

2.3.2 Vermogensbestanddelen

2.3.3 Rechtens dan wel in feite, direct of indirect

2.3.4 Terbeschikkingstelling

2.3.5 Een met de belastingplichtige verbonden persoon

2.3.6 Voor het bepalen van winst uit onderneming of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

2.3.7 Aan een vennootschap waarin … een aanmerkelijk belang heeft

2.4 Winstregime

 

Hoofdstuk 3 Het Wetsartikel 3.91

3.1 Uitleg van Wetsartikel 3.91

3.2 Keuzevermogen

3.2.1 Keuzeregels

3.2.2 Vermogenstoerekening

3.2.3 Complicaties

3.2.3.a Eenmanszaak

3.2.3.b Man-vrouw firma

3.2.4 Werkruimte in eigen woning

 

Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies

 

Bijlage I Bronvermelding

 

home lijst scripties inhoud volgende