Sādhanamālā

Geannoteerde vertaling van de sādhana’s
gewijd aan Vajra-Tārā en hun relevantie
voor het moderne tantrisch boeddhisme

 

pdf-version

Tim Van der Haegen

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. Eddy Moerloose
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)