Feit of Fabel

Anekdotes en antropomorfisme als hulpmiddelen bij het wetenschappelijk onderzoek naar dierlijke emoties

 

pdf-version

Charlotte Post

 

Scriptie bij het doctoraalexamen Cognitieve Psychologie

Universiteit Leiden
 

Academiejaar: 2004-2005

 

Begeleider: Sacha Bem
Meelezer: Carel ten Cate

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie