“Coloniser, c’est transporter!”

Et alors la question de la main d’oeuvre?

De Belgische koloniale politiek met betrekking tot Belgisch Congo
(1919-1929)
 

pdf-version

 Koen Leysen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. De Maeyer J. & Gerard E.

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,5 mb)