Samen aan tafel

De Week van de Smaak
en publiek-private samenwerking

 

pdf-version

 Sophie Serraris

 

Master Cultuurmanagement
Afstudeerthesis
 

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Antwerpen

 

Scriptiebegeleidster: Kristien Werck
Instellingsbegeleidster: Hilde Brepoels

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)