De Oranjemarsen

1985 – 1996

Tom Van Geertsom

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. R. Van Eenoo

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

De Oranje Orde en Politieke Partijen

    De Oranje Orde

        De Oranje Orde sinds haar bestaan

        Structuur en analoge organisaties

        Betekenis

        Oranjemarsen

    Politieke Partijen

        De Ulster Unionist Party

        De Democratic Unionist Party

        De Alliance Party

        De Social Democratic and Labour Party

        Sinn Féin

 

1985-1986: Hevig protest tegen het AIA

    Het marsseizoen van 1985

        Aanloop naar de Twelfth

        De Glorious Twelfth

        Na de Twelfth

    Het Anglo-Irish Agreement

        De aanloop naar het AIA

        Het akkoord

        Het protestants verzet

    Het marsseizoen van 1986

        Aanloop naar de Twelfth

        De Glorious Twelfth

        Na de Twelfth

 

1987-1989: Verwaterend protest tegen het AIA

    Het marsseizoen van 1987

        Aanloop naar de Twelfth

        De Glorious Twelfth

    Het marsseizoen van 1988

        De marsen

    Het marsseizoen van 1989

        De marsen

 

1990-1993: De Brooke-Mayhew Talks

    Het marsseizoen van 1990

    De Brooke-Mayhew Talks

    Het marsseizoen van 1991

    Het marsseizoen van 1992

    Het marsseizoen van 1993

        De marsen

 

1994-1996: De Downing Street Declaration

    De Downing Street Declaration

    Het marsseizoen van 1994

        De marsen

    Het marsseizoen van 1995

        De aanloop naar de Twelfth

        De Glorious Twelfth

        Na de Twelfth

    Het marsseizoen van 1996

        Aanloop naar de Twelfth

            Voor de impasse in Drumcree

            De kranten van 8 juli: begin van de impasse in Drumcree

            De kranten van 9 juli

            De kranten van 10 juli

            De kranten van 11 juli

            De kranten van 12 juli: Orangisten trokken door de Garvaghy Road

        De Glorious Twelfth

        Na de Twelfth

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende