Constructief zappen

Over televisiekijken als hybride burgerschapspraktijk

 

Esther Hammelburg

 

Scriptie ter afsluiting van:
Doctoraal Film- en televisiewetenschap
Major Televisie, cultuur en media

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit van Amsterdam

 

Begeleid door: Dr. Joke Hermes

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

     Onderzoeksopzet en –vragen

     Methode en theoretisch kader

     Eigen invalshoek en uitwerking

 

Hoofdstuk 1. Televisie: een venster op de wereld

     Realisme en burgerschap

         De objectieve weergave van de realiteit

         Universeel burgerschap

     Waardering, kritiek, eisen en verwachtingen

         Moderne waardering en kritiek

         Opgeroepen eisen en verwachtingen

 

Hoofdstuk 2. Empathisch realisme

     Problematisering van ‘de werkelijkheid’

     Informatie, identiteit en het persoonlijke

     Amusement en realisme

 

Hoofdstuk 3. Particulier burgerschap

     Identiteit en betrokkenheid

     Burgerschap en het persoonlijke

     Burgerschap en populaire cultuur.

 

Hoofdstuk 4. Burgerschap in de laatmoderne wereld

     Abstractie versus beleving?

     Realisme en betrokkenheid

     Televisie als hybride burgerschapspraktijk

     Conclusie

 

Nawoord

 

Abstract

 

Verantwoordingen

     Bibliografie

     Overige bronnen

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende