‘Onderwijscultuur’ bij Roma

Slovaakse Roma in Gent: ouders aan het woord

 

pdf-version

 

 

Koen Vergauwen

 

Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van
master in de Pedagogische Wetenschappen
Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde

 

Universiteit Gent

 

Academiejaar:  2009-2010
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Promotor: Professor Dr. P. Smeyers

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie.