De opbouw en inrichting
van de Romeinse soldatenbarak
van de eerste tot de derde eeuw na chr.

Analyse van barakken en vergelijkend onderzoek naar gelijksoortige gebouwen in ItaliŽ.

 

Ria Berkvens

 Doctoraal scriptie in de provinciaal-romeinse archeologie
Katholieke Universiteit Nijmegen
juli 1995
(herziene versie, januari 2005)

Promotor: Prof. Dr. Jan-Kees Haalebos

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

I. Inleiding

 

II. De Romeinse soldatenbarak

     1. De oorsprong van de centuriabarak

     2. De opbouw van het legerkamp

     3. De manschapsbarak

 

III. Problemen rond de reconstructie van de soldatenbarak

     1. Inleiding

     2. De archeologische beschrijving van de opbouw

         2.1. De afmetingen

         2.2. De opbouw

         2.3. Bouwmaterialen en wandconstructie

         2.4. De dakbedekking

         2.5. De deuren

         2.6. De ramen

         2.7. De vloeren

     3. De archeologische beschrijving van de inrichting

         3.1. De verwarming en verlichting

         3.2. Het meubilair

         3.3. De voedselbereiding en het gebruik van de barak

 

IV. Het (stapel)bed ?

     1. De litteraire bronnen

     2. De archeologische bronnen

 

V. Bewaarde gelijksoortige gebouwen

     1. De Gladiatorenkazerne te Pompeji

         1.1. Beschrijving van de Gladiatorenkazerne

         1.2. De troepensterkte van de kazerne te Pompeji

             1.2. 1. De organisatie van een gladiatorenschool

             1.2. 2. De sterkte te Pompeji

         1.3. De kamerbezetting

             1.3. 1. Beschrijving van de kamers

             1.3. 2. Bezetting

     2. De Brandweerkazerne te Ostia

         2.1. Beschrijving van de Brandweerkazerne

         2.2. De troepensterkte van de kazerne te Ostia

             2.2. 1. De organisatie van de brandweer

             2.2. 2. De sterkte te Ostia

         2.3. De kamerbezetting

 

VI. Conclusie

 

GERAADPLEEGDE LITTERATUUR

 

AFKORTINGEN

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

 

Mevr. drs. Ria Berkvens

Polderweg 23

5721 JE Asten

R.Berkvens@inter.NL.net