De berichtgeving over de Poolse crisis

van 1980-1981

 in Le Monde en The Times.

Een comparatief onderzoek. 

 

Tineke Van Vooren

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende    

 

BIBLIOGRAFIE

INLEIDING

1.  DE KRANT ALS BRON VAN GESCHIEDENIS VAN HET HEDEN
    1.1. Eigentijdse geschiedenis: een contradictio in terminis
    1.2. Journalistiek als bron in een historisch werk
    1.3. Besluit

2.  HISTORISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE POOLSE CRISIS VAN 1980
   
2.1. De traditie van opstanden
       2.1.1.  De periode voor het communistische tijdperk
   
    2.1.2. Stakingsgolven onder het communistisch regime
    2.2. De rol van het KOR in de stakingen van Gdansk in 1980
    2.3. De rol van de katholieke Kerk tijdens de    stakingen van 1956, 1971 en 1980
    2.4. Besluit

3. KEUZE EN BESPREKING VAN DE GEHANTEERDE KRANTEN
    3.1. Le Monde
        3.1.1. Le Temps als voedingsbodem voor Le Monde
   
     3.1.2. De unieke structuur van Le Monde
        3.1.3. De contradicties van Le Monde
   
     3.1.4. Aanvallen op Le Monde
    3.2. The Times
    3.3. Besluit
   
3.4. Verwachtingen

4. METHODOLOGIE
    4.1. Content Analysis
    4.2. Discourse Analysis
   
4.3. Methodiek in praktijk omgezet
       
4.3.1. De indeling en verwerking van de casussen
            4.3.1.1. Eerste casus: 1 juli 1980 – 7 september 1980
             4.3.1.2. Tweede casus: 17 september 1980 – 12 november 1980    
             4.3.1.3. Derde casus: 3 augustus 1981 – 14 augustus 1981
             4.3.1.4. Vierde casus: 25 oktober 1981 – 24 november 1981
             4.3.1.5. Vijfde casus: 10 december 1981 – 15 december 1981
         4.3.2. De gegevenstabel

5. BEHANDELING VAN DE CASUSSEN
    5.1. Casus I: de stakingen van Gdansk
        5.1.1. Inleiding
        5.1.2. Afbakening van de onderzoekselementen
   
     5.1.3. Eerste onderzoekselement: de stakingen
        5.1.4. Tweede onderzoekselement: de houding van de regering
            5.1.4.1. Artikels uit Le Monde
            5.1.4.2. Artikels uit The Times
        5.1.5. Derde onderzoekselement: de houding van de stakers
            5.1.5.1. Artikels uit Le Monde
            5.1.5.2. Artikels uit The Times
         5.1.6. Vierde onderzoekselement: de rol van het KOR
            5.1.6.1. Artikels uit Le Monde
            5.1.6.2. Artikels uit The Times
        5.1.7. Vijfde onderzoekselement: de rol van de Kerk
            5.1.7.1. Artikels uit Le Monde
            5.1.7.2. 
Artikels uit The Times
        5.1.8. Vergelijking tussen Le Monde en The Times
            5.1.8.1. Verwachtingen
            5.1.8.2. Inhoudelijke vergelijking
            5.1.8.3. Vormelijke vergelijking
    5.2. Casus II: de registratiecrisis
       5.2.1. Inleiding
   
     5.2.2. Afbakening van de onderzoekselementen
   
     5.2.3. Eerste onderzoekselement: de registratiecrisis
        5.2.4. Tweede onderzoekselement: de houding van de regering
            5.2.4.1. Artikels uit Le Monde
            5.2.4.2. Artikels uit The Times
        5.2.5. Derde onderzoekselement: de houding van de stakers.
            5.2.5.1. Artikels uit Le Monde
            5.2.5.2. Artikels uit The Times
        5.2.6.Vergelijking tussen Le Monde en The Times
            5.2.6.1. De inhoudelijke vergelijking
            5.2.6.2. Vormelijke vergelijking
   
5.3. Casus III
        5.3.1. Inleiding
   
     5.3.2. Voorstellen van de onderzoekselementen
   
     5.3.3.   Eerste onderzoekselement: een algemeen overzicht van de gebeurtenissen
        5.3.4. Tweede onderzoekslement: de regering
            5.3.4.1. Artikels uit Le Monde.
           
5.3.4.2. Artikels uit The Times
        5.3.5. Derde onderzoekselement: de houding van de stakers
            5.3.5.1. Artikels uit Le Monde
            5.3.5.2. Artikels uit The Times
        5.3.6. Vergelijking tussen Le Monde en The Times
            5.3.6.1. Inhoudelijke vergelijking
        5.3.6.2. Vormelijke vergelijking
   
5.4. Casus IV.
         5.4.1. Inleiding
   
     5.4.2. Afbakening van de onderzoekselementen
   
     5.4.3.   Eerste onderzoekselement: een overzicht van de 
   
                   gebeurtenissen volgens Le Monde
   
     5.4.4. Tweede onderzoekselement: de houding van de autoriteiten
            5.4.4.1. Artikels uit Le Monde
            5.4.4.2. Artikels uit The Times
        5.4.5. Derde onderzoekselement: de houding van de stakers/Solidarnosc
   
         5.4.5.1. Artikels uit Le Monde
            5.4.5.2. Artikels uit The Times
        5.4.6. Vierde onderzoekselement: de houding van de Kerk
            5.4.6.1. Artikels uit Le Monde
            5.4.6.2. Artikels uit The Times
        5.4.7. Vergelijking tussen Le Monde en The Times
            5.4.7.1. Inhoudelijke vergelijking
            5.4.7.2. Vormelijke vergelijking
    5.5. Casus V
        5.5.1. Inleiding
   
     5.5.2. Afbakening van de onderzoekselementen
   
     5.5.3. Eerste onderzoekselement: een overzicht van de
   
                 gebeurtenissen  volgens Le Monde
   
     5.5.4. Tweede onderzoekselement: de houding van de regering
            5.5.4.1. Artikels uit Le Monde
            5.5.4.2. Artikels uit The Times
        5.5.5. Derde onderzoekselement: de houding van de
   
                stakers/bevolking/Solidarnosc
            5.5.5.1. Artikels uit Le Monde
            5.5.5.2. Artikels uit The Times
        5.5.6. Vierde onderzoekselement: de houding van de Kerk
            5.5.6.1. Artikels uit Le Monde
            5.5.6.2. Artikels uit The Times
        5.5.7. Vergelijking tussen Le Monde en The Times
            5.5.7.1. Inhoudelijke vergelijking
            5.5.7.2. Vormelijke vergelijking

BESLUIT

BIJLAGEN

home lijst scripties inhoud volgende