Het woord als zwaard.

De relatie tussen de bisschoppen van Metz
en de abdij van Sint-Truiden
in de vroege en hoge middeleeuwen.

 

pdf-version

Winand Van Meerbeek

 

Masterproef aangeboden binnen de opleiding ma ster in de Geschiedenis

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Academiejaar 2012-2013

 

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor prof. dr. Brigitte Meijns

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,0 mb)