COSATU en het beleid van Thabo Mbeki.

 

Jan Buelinckx

Scriptie ingediend tot het verkrijgen van de graad van gediplomeerde in de ontwikkelingssamenwerking

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Anne Walraet

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Korte voorstelling van COSATU

 

Hoofdstuk 2: Evolutie van het sociaal-economisch beleid van het ANC

    1. Het Freedom Charter

    2. Van keynesianisme tot neoliberalisme

        2.1. Het Reconstruction and Development Programma (RDP)

    3. De omarming van het neoliberalisme

        3.1. De Growth, Emplyoment and Redistribution Strategy (GEAR)

        3.2. De aansluiting bij de neoliberale economische wereldorde

        3.3. Kenmerken van het neoliberalisme in Zuid-Afrika

        3.4. NEPAD, nog een bewijs van de neoliberale invloed

    4. Het voorlopige resultaat van het beleid

 

Hoofdstuk 3: Positie van COSATU tegenover het gevoerde beleid

    1. Voorafgaande opmerking

    2. COSATU versus het Reconstruction and Development Programm (RDP)

    3. COSATU versus de Growth, Employment and Redistribution Strategy (GEAR)

    4. De strijd van COSATU tegen het neoliberalisme

        4.1. De strijd voor het RDP

        4.2. De strijd tegen de privatisering

        4.3. De strijd voor herverdeling van de welvaart

        4.4. De strijd voor degelijke huisvesting

        4.5. De strijd voor een basisinkomen

    5. De relatie met het ANC?

        5.1. Spanningen

        5.2. COSATU en de rest van de civiele maatschappij

        5.3. De toekomst?

 

Algemene conclusie

 

Bibliografie

 

Lijst met afkortingen

 

Bijlagen

1. Welke vakbonden ressorteren onder de vakbondsfederatie COSATU?

 

2. Organigram van de structuur van COSATU

 

 

home lijst scripties inhoud volgende