COSATU en het beleid van Thabo Mbeki. (Jan Buelinckx)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Hoewel we mekaar niet dikwijls ontmoet hebben, wil ik hier toch mijn oprechte dank uitdrukken aan mijn promotor, professor Anne Walraet. De keuze voor dit onderwerp is vooral aan haar te danken. Lectuur van haar boeken en artikels over Zuid-Afrika hebben mij goed op weg geholpen. Ook veel dank gaat uit naar professor Patrick Bond, die me via e-mail boeiende en actuele literatuurtips doorstuurde. Tenslotte wil ik ook mijn ouders, mijn zussen, vrienden en vriendinnen bedanken voor hun steun en hun geduld in de soms drukke dagen.