De depolitisering van een kring

De Historische Kring

(1972-1986)

 

pdf-version

Tijl Delannoy

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren, departement Klassieke Studies,
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Louis Vos

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)