Inleidende studie
naar het territoriaal en vocaal gedrag
bij Epipedobates tricolor
(Anura: Dendrobatidae)

pdf-version

Kris Hermans

 

Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Licentiaat in de Biologie.

Academiejaar: 1999-2000

Universitaire instelling Antwerpen

 

Promotor: prof.dr. M. Eens en Prof. dr. R. Pinxten

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,6 mb)