Studentenactivisme aan de UNIKIN

(1998-2006)

 

Stijn Van Bever

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Master in Conflict and Development.

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Koen Vlassenroot

home lijst scripties inhoud volgende  

 

I. Inleiding

 

II. Stand van het onderzoek

    1. Onderzoek naar studentenactivisme

    2. Aspecten van studentenactivisme

        2.1. Historische context

        2.2. Kenmerken van het studentenactivisme: het sporadisch karakter

        2.3. Kenmerken van het studentenactivisme: de activisten

        2.4. De aanzet tot activisme

        2.5. Antwoorden op het activisme

        2.6. Antwoorden op het activisme: de burgerlijke autoriteiten

        2.7. Antwoorden op het activisme: de universiteitsautoriteiten

 

III. Context van het onderzoek

    1. De Unikin

    2. Studentenactivisme in Kinshasa

 

IV. Probleemstelling en methode

    1. Probleemstelling

    2. Methode

        2.1. Terreinonderzoek

        2.2. Interviews

    3. Structuur

 

V. Studentenverenigingen aan de Unikin

    1. Verantwoording

    2. Algemeen overzicht

        2.1. Statuten

        2.2. Het aantal studentenverenigingen

        2.3. Categorieën van studentenverenigingen

        2.4. Leden

        2.5. Financiering

 

VI. Studenten en hun omgeving

    1. Relaties tussen studenten

    2. Het professoraat en de academische autoriteiten

    3. De burgerlijke autoriteiten

    4. De ordediensten

    5. De bevolking

 

VII. Activisme aan de Unikin

    1. “De toilettenactie” (17/05/1999)

        1.1. Achtergrondinformatie

        1.2. De actie 

        1.3. Reacties

        1.4. Besluit

    2. De “Affaire Lumumba” (10-15/12/2001)

        2.1. Achtergrondinformatie

        2.2. De actie

        2.3. Reacties

        2.4. Besluit

    3. “Ndelo A Longwa” (15/04/2004)

        3.1. Achtergrondinformatie

        3.2. De actie

        3.3. Reacties

        3.4. Besluit

    4. De affaire Nkunda-Mutebusi

        4.1. Achtergrondinformatie

        4.2. De actie

        4.3. Reacties

        4.4. Besluit

    5. “Tout s’arręte le trente juin” (juni 2005)

        5.1. Achtergrondinformatie

        5.2. De actie

        5.3. Reacties

    5.4. Besluit

 

VIII. Conclusie

 

home lijst scripties inhoud volgende