De werking
van de vlaamse socialistische partij
op arrondissementeel niveau

Onderzoek over de periode 1989-1999

 

pdf-version

Michael Erkens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen .

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. W. Dewachter
Verslaggever: Prof. Dr. S. Fiers

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,6 mb)