De diffusie van een innovatie

Marketingcommunicatie bij het lanceren van telewerken.

 

Caroline Vanbuel

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. M. Walrave
Verslaggever : Prof. Dr. D. De Grooff

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Telewerken

    1.1.Definitie

    1.2. Vormen van telewerken

    1.3. Voor- en nadelen van telewerken

        1.3.1. Voor- en nadelen voor de werkgever

        1.3.2. Voor- en nadelen voor de werknemer

        1.3.3. Voor- en nadelen voor de samenleving

    1.4. Profiel van de telewerker

        1.4.1. Functie

        1.4.2. Individuele kenmerken

    1.5. Diffusie van telewerken

        1.5.1. Drempels

        1.5.2. Drijfveren

    1.6. Duur en frequentie van telewerken

        1.6.1. Duur van telewerken

        1.6.2. Frequentie van telewerken

    1.7. Telewerken in Europa en BelgiŽ

        1.7.1. Telewerken in Europa

        1.7.2. Telewerken in BelgiŽ

    1.8. Besluit

 

2. De diffusie van een innovatie

    2.1. Enkele definities

    2.2. Kenmerken van innovaties

    2.3. AdoptercategoriŽen

    2.4. Innovatiebeslissingsproces

        2.4.1. Individueel innovatiebeslissingsproces

        2.4.2. Organisationele diffusieresearch

    2.5. Veranderingsagent

    2.6. Communicatiecampagne

        2.6.1. Definitie

        2.6.2. Succesfactoren

    2.7. Gevolgen van innovaties

    2.8. Besluit

 

3. Marketingcommunicatie bij het lanceren van telewerken

    3.1. Methodologie

        3.1.1. Kwalitatief onderzoeksopzet

        3.1.2. Dataverzameling en selectie

        3.1.3. Interviewgids

    3.2. Onderzoeksresultaten

        3.2.1. Kind en Gezin

        3.2.3. Fortis

    3.3. Onderzoeksconclusies

    3.4. Besluit

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende