RADIO SCORPIO

Studenten in de ether.

 

Dave Timmermans

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit sociale wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER
Verslaggever: Prof. Dr. K. ROE
 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De Geschiedenis

    1.0. Inleiding

    1.1. Het ontstaan

        1.1.1 De grondleggers

        1.1.2 De doelstellingen

        1.1.3 De zeven basispijlers

        1.1.4 De ressources

        1.1.5 Definitieve start

        1.1.6 De hoofdaccenten

        1.1.7 Vertaling naar programmatie

        1.1.8 De dagelijkse werking

    1.2. De inbeslagname

    1.3. De gevolgen van inbeslagname

        1.3.1 Materiële gevolgen

        1.3.2 Sociale gevolgen

    1.4. De pijnlijke splitsing

        1.4.1 Veranderingen op til…

        1.4.2 Programmatiewijziging

        1.4.3 Een nieuwe inbeslagname?

        1.4.4 De financieringskwestie

        1.4.5 Spanningen ten top gedreven

        1.4.6 Radio Sinjaal

    1.5. Op weg naar de legaliteit

        1.5.1 De erkenning

        1.5.2 De gevolgen voor Scorpio

        1.5.3 De vernieuwing van de aanvraag

    1.6. De jaren negentig

        1.6.1 Reclame

        1.6.2 Het decreet Van Rompuy

        1.6.3 Standpunt van Scorpio ten opzichte van dit decreet

        1.6.4 Radio Six

        1.6.5 De initiatiefnemers van dit netwerk

        1.6.6 Radio X

        1.6.7 Radio Republica

        1.6.8 Werkgroep Culturele Radio’s

        1.6.9 Producten van derden

    1.7. De jaren van crisis

    1.8. De verrijzenis na twee jaar etherstilte op 106FM

    1.9. Conclusie

 

Hoofdstuk 2: Wetgeving en radio-organisaties

    2.0. Inleiding

    2.1. Het verleden: 1979-1998

    2.2. Beleidsnota Media 2000-2004

    2.3. Hoorzitting omtrent toekomstgericht beleid voor lokale radio’s

    2.4. De invoering van regionale particuliere radio

    2.5. Belangenorganisaties

        2.5.1. Vlaamse Radio Federatie VZW

        2.5.2. VEBE

        2.5.3. Vevora

        2.5.4. Vlaamse Radio Unie

        2.5.5. Regionale Radio’s Vlaanderen  VZW   

        2.5.6. ORCA

    2.6. VCM en Vlaamse Mediaraad

        2.6.1. Vlaams Commissariaat voor de Media

        2.6.2. Vlaamse Mediaraad

    2.7. Conclusie

 

Hoofdstuk 3: Organisatie

    3.0. Inleiding

    3.1. De Raad van Beheer

    3.2. Het Dagelijks Bestuur

    3.3. De Algemene Vergadering

    3.4. E-mails en evaluatievergaderingen

    3.5. De Nieuwsredactie

        3.5.0. Inleiding

        3.5.1. Het programma Scorpioscoops

        3.5.2. Besluit

    3.6. Conclusie

 

Hoofdstuk 4: Management

    4.0. Inleiding

    4.1. De eigendom

    4.2. Organisatiestructuur

    4.3. De financiering

    4.4. Inkomsten

    4.5. De medewerkers

    4.6. Externe invloeden

        4.6.1 De muziekindustrie

        4.6.2 Productiefirma’s

        4.6.3 Reclame- en nieuwsagentschappen

        4.6.4 Conclusie

    4.7. De programmapolitiek

 

Hoofdstuk 5: De toekomst van de radio

    5.0. Inleiding

    5.1. Wat is internetradio?

    5.2. Aantal internetradio’s en zijn verschillende soorten

    5.3. Vergelijking met de klassieke radio

    5.4. Technologieën van de toekomst

        5.4.1 Internet toepassingen

        5.4.2. Het netwerk: bandbreedte voor de internetradio’s

        5.4.3 Convergentie

        5.4.4 Universeel multimedia file format

    5.5. Conclusie

 

Hoofdstuk 6:  Radio Scorpio in een postmoderne mediacultuur

    6.0. Inleiding

    6.1. Een postmoderne mediacultuur?

    6.2. De mediacultuur

    6.3. Invloed van de massamedia

    6.4. Hebben de massamedia slechts een negatieve invloed?

    6.5. Radio Scorpio in de huidige consumptiecultuur

    6.6. Conclusie

 

Hoofdstuk 7: Programmatie

    7.0. Inleiding

    7.1. De playlist

    7.2. Het informatieve blok tussen 18.00 en 20.00

        7.2.1. Maandag: Sterrenplaten

        7.2.2. Dinsdag: Camera Obscura

        7.2.3. Woensdag: Gestript

        7.2.4. Donderdag: Toast

        7.2.5. Vrijdag: Robinson

    7.3. De andere programma’s

        7.3.1. Maandag

        7.3.2. Dinsdag

        7.3.3. Woensdag

        7.3.4. Donderdag

        7.3.5. Vrijdag

        7.3.6. Zaterdag

        7.3.7. Zondag

 

Hoofdstuk 8: Luisteronderzoek

    8.0. Inleiding

    8.1. Radio Scorpio luistert: de opzet

    8.2. Radio Scorpio luistert naar wie er luistert: De resultaten

        8.2.1. De studentenpopulatie

        8.2.2. De scholieren vergeleken met de studenten

    8.3. Conclusie

 

9. Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende