Een schilder en de geschiedenis:

Henri Leys

(1815-1869)

zijn historische schilderkunst en zijn faam.

 

Jo Caluyn

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Verschaffel T

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Deel 1: Leys, travail et génie

    1.1. Zelfportret

    1.2. Voorbestemming of toeval?

    1.3. De eerste werken

    1.4. Genre – of historische schilderkunst?

    1.5. De Vlaamse Primitieven of Duitsland?

    1.6. Publiek mandaat

    1.7. Internationale faam

    1.8. De muurschilderingen in het Antwerpse stadhuis

    1.9.  De portretkunst

    1.10.  De laatste jaren

    1.11.  Grafische kunsten

    1.12.  Zijn sterven en teraardebestelling

    1.13.  ‘De wooning des heeren Leys’

 

Deel 2: Leys en zijn contacten

    2.1. Inleiding

    2.2. Monsieur le Consul: de schilder en de verzamelaar

    2.3. Mon cher Burty: de graveur en de criticus

    2.4. Monsieur Dero: de schilder en de kunsthandelaar-ondernemer

    2.5. Mon cher ami: Leys en Coûteaux

    2.6. Leys et son école: de leerlingen van Leys?

    2.7. Besluit

 

Deel 3: Leys en de historieschilderkunst

    3.1.  Inleiding: de negentiende-eeuwse historieschilderkunst

    3.2.  Henri Leys en de historieschilderkunst

        3.2.1. Leys en de romantische historieschilderkunst: geweld als centraal thema

        3.2.2. Hollandse genreschilderkunst: de zeventiende eeuw centraal

        3.2.3. De zestiende eeuw: historische personages

        3.2.4. De zestiende eeuw: het dagelijkse leven

        3.2.5. De kunstenaars geportretteerd: Rubens, Rembrandt, Dürer, .

        3.2.6. De muurschilderingen in het stadhuis

        3.2.7. De bronnen van Leys

    3.3.  Besluit

 

Deel 4: Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid’

    4.1. Inleiding

    4.2. Afscheid van een succesvol kunstenaar

    4.3. Een standbeeld voor de schilder

    4.4. Leys in de negentiende eeuw

    4.5. Leys in de twintigste eeuw

        4.5.1. Géén eigen tentoonstelling voor Leys

        4.5.2. Vóór en tegen Leys

    4.6. Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

    Bijlage 1: Inventaris brieven Henri Leys (1815 - 1869)

    Bijlage 2: Lijst schilderijen en tekeningen

    Bijlage 3: Afbeeldingen

 

home lijst scripties inhoud volgende