Een schilder en de geschiedenis: Henri Leys (1815-1869), zijn historische schilderkunst en zijn faam. (Jo Caluyn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

- Bronnen

 

Onuitgegeven bronnen

 

Antwerpen, Academie voor Schone Kunsten

Korte nota’s van Leys aan De Keyser.

 

Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven

AMVC 69696 / 1 tot 6: brieven van Leys aan Gustave Coûteaux.

Uitnodiging van Mevr Leys voor Ferdinand De Braekeleer en vrouw.

AMVC Antwerpen B807: 5936/1a: toelating voor de toegang tot de beschermde kamer van Luther te Wittemberg.

AMVC L5154, Henri Leys: Eremetalen, Menu, Necrologia.

 

Antwerpen, Stadsarchief

Microfilm, 669640: Burgerlijke Stand, Tienjaarlijkse Tafels, Antwerpen, Huwelijken, 1833 – 1843.

SAA, MA 241: Stadhuis. 6e directie, 1854 - 84: Dossier Leyszaal, 1859 – 76: Map 1: Gemeente raad. Geheime zitting. Beslissing contract, 1859 – 66.

SAA, MA 955/4: Gedenkteken H. Leys, 1869 – 74.

SAA, MA 3597/42: Contract gedenkteken H. Leys.

SAA, PK 3101: P. Génard (s.d.): Dossier Leyszaal 1862 – 78: Map 1: Documenten over de blazoenen en de wapens in de Leyszaal.

SAA, PK 3101: P. Génard (s.d.): Dossier Leyszaal 1862 – 78: Map 2: Allerlei tijdens het leven van Leys.

SAA, PK 6419: Centraal bestuur. 6de directie. Stadhuis, 1877 – 1943, Map 5, Herstelling van de muurschilderingen in de Leyszaal, 1903 – 1933.

 

Antwerpen, Stedelijk Prentenkabinet

Prenten en tekeningen van Henri Leys.

 

Berlijn, Staatlichen Musee - Preussischer Kulturbesitz / Zentralarchiv 

WAGENER 147, 148, 150, 151, 241, 244, 245, 266, 282, 1208: brieven van Leys aan consul Wagener.

 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Handschriftenkabinet

II 240 nr. 91, brief van Leys.

II 2086, brief van Leys aan Godecharle.

II 4522, brieven van Leys aan Burty, brief van Malassis, 2 brieven van Julien Leys.

II 4738, brieven van Leys aan Dero-Becker.

II 6972 nr. 60, korte nota aan Monsieur Robert.

 

 

Uitgegeven bronnen

 

ALMA-TADEMA, “My reminiscences”, in: The Strand Magazine, vol. 37 (1909),
nr. 219, pp. 287 – 295.

 

ALVIN, L., Compte-rendu du salon d’exposition de Bruxelles, Brussel, 1836.

BEAUDOUX, L., “Belgique. Funérailles de Henry Leys”, in: Le Monde Illustré. Journal Hebdomadaire, 13ième année, nr. 649, 18 september 1869, pp. 181 - 182.

 

“Baron Hendrik Leys”, in: De Vlaamsche School, 15 (1869), pp. 128 - 139.

 

“Brief van het gemeentebestuur van Antwerpen aan H. Leys (25 mei 1867)”, geciteerd  in: De Vlaamsche School, 13 (1867), p. 84.

 

BURTY, P., “Les eaux- fortes de M. Henri Leys”, in: Gazette des Beaux-Arts, 20 (1866), pp. 467 - 477.

 

Catalogue de la Fresque et des et des Tableaux, Esquisses, Aquarelles, Dessins composants l’ Atelier Leys … dépendant de la succession de feu M. Le Baron Henri Leys et dont la vente aux enchères publique aura lieu en l’ Hôtel Leys, 12, Rue Leys, à Anvers. Les mardi 19 mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 décembre 1893, Antwerpen, 1893.

 

DAFFORNE, J., “Modern Painters of Belgium. No VI - Baron Henri Leys”, in: The Art Journal, new series, vol. V, 1866, pp. 296 - 200.

 

“Ets van Les Archers”, in: Gazette des Beaux-Arts, 20 (1866), p. 470.

 

“Exposition de 1839. Medailles d’or et vermeil, et récompenses pécunaires”, in: La Renaissance. Chronique des Arts et de la Littérature, (1839 - 1840), p. 81.

 

“Feuilleton de L’Indépendance Belge. Chronique des Beaux-Arts”, in: L’Indépendance Belge, 25ième année, nr. 150, 30 mei 1855, voorpagina.

 

GENARD, P., “De wooning des heeren H. Leys te Antwerpen”, in: De Vlaemsche School, 5 (1859), pp. 81 - 82.

 

“De instelling der Orde van het Gulden Vlies. Schilderij van H. Leys”, in: De Vlaemsche School, 8 (1862), p. 70.

 

“Koninglijke Maetschappij ter aenmoediging der Schoone Konsten Antwerpen. Dryjaerlyksche tentoonstelling 1864”, in: De Vlaemsche School, 10 (1864), pp. 192 – 194.

 

“Kronijk”, in: De Vlaamsche School, 11 (1865), pp. 74, 105.

 

“Kunst- en Letternieuws”, in: De Vlaemsche School, 8 (1862), pp. 32, 143.

 

LALANNE, M., Traité de la gravure à l’Eau-forte, Parijs, 1866.

 

Letterkrans door het Nederlandsch Kunstverbond te Antwerpen den Heere Hendrik Leys Gevlochten en aangeboden bij de kostbare Gouden Kroon, hem door Antwerpens burgerij den 26 november 1855 als eerbewijs en aandenken den schitterende onderscheiding den grooten vaderlandschen schilder in de algemeene wereld-tentoonstelling te Parijs ten deel gevallen, Antwerpen, 1855.

LEYS, H., “Aantekening over de versiering der zaal”, in: VAN SPILBEECK, D., Baron Hendrik Leys, Kunstschilder. Zijn afsterven en zijne teraardebestelling; de over hem uitgesproken lijkredenen; ambtelijke stukken betreffende zijn gedenkteeken; inhuldiging en omstandige beschrijving der schilderingen der zaal op het stadhuis van Antwerpen door den meester, enz. enz., Antwerpen, 1870, pp. 65 – 79.

 

IDEM, “Notice sur la décoration de la grande salle de l’hotel de ville d’Anvers”, in: Bulletin de la Commission Royale d’Art et d’Archeologie, 2 (1863), pp. 444 - 461.

 

IDEM, “Notice sur la décoration de la grande salle de l’hotel de ville d’Anvers”, in: Journal des Beaux- Arts et de la Littérature ..., Belles Lettres, 6, 2, 1864, pp. 15 - 16.

 

MARCELLIS, CH., Henri Leys, Dédié au Cercle Artistique d’ Anvers, Brussel, 1855.

 

Notice des Livres et Estampes provenant de feu M. le Baron Henri Leys, peintre histoire dont la vente publique aura lieu le Mercredi 30 mai 1877, 11, rue des Paroissiens, à Bruxelles, Brussel, 1877.

 

“Obituary. Baron Henri J. A. Leys” in: The Art Journal, 1869, p. 303.

 

“Petite chronique”, in: L’Art Moderne. Revue critique des arts et de la littérature, 14 (1894), nr. 46, p. 369.

 

“Renseignements donnés par M. le ministre de l’Intérieur au sujets des crédits demandés en faveurs de la peinture murale”, in: Journal des Beaux-Arts et de la littérature, 4 (1862), nr. 1, pp. 1 - 2.

 

“Salon d’Anvers”, in: Journal des Beaux-Arts et de la littérature, 3 (1861), nr. 18, p. 150.

 

SATIRIN, E., “La joyeuse entrée de l’Archiduc Charles par Henri Leys”, in: L’Escaut, 1ier année, nr. 179, 10 november 1865, p. 1.

 

“De Schoone Kunsten in Amerika. Twee tentoonstellingen in Nieuw-York”, in: De Vlaamsche School, 12 (1866), pp. 30 - 31.

 

SIRET, A., “Installation de l’ordre de la Toison d’or. Tableau de M. Henri Leys”, in: Journal de Beaux – Arts et de Littérature, 4 (1862), n° 7, p. 53.

 

“Tableaux de Leys, de Dyckmans, De Keyser et De Braekeleer”, in: La Renaissance. Chronique des Arts et de la Littérature, 1 (1839), p. 30.

 

VAN GOGH-BONGER, J. éd., Verzamelde brieven van Vincent van Gogh, Amsterdam - Antwerpen, 1973.

 

VAN HASSELT, A., “Salon de Bruxelles”, in: La Renaissance. Chronique des Arts et de la Littérature, 1 (1839), pp. 57 - 59.

 

VAN ROTTERDAM, J., “De dryjaerlijkse tentoonstelling van Schoone Kunsten”, in: De Vlaemsche School, 1 (1855), pp. 107 - 110, 116 - 119, 134 - 135, 149 - 151, 173 - 175.

 

IDEM, “Kunst en Letternieuws”, in: De Vlaemsche School, 1 (1855), p. 151.

 

VAN SOUST, A., Etudes sur l’état présent en Belgique et sur son avenir, Brussel - Leipzig, 1858.

 

IDEM, L’Ecole d’Anvers en 1858, Brussel - Leipzig, 1859.

 

WAAGEN, G., F., Verzeichniss der gemälde- sammlung des am 18. Januar zu Berlin verstorbenen Konichlichen Schwedischen und Norwegischen Konsuls J. H. W. Wagener, welche durch letztwillige bestimmung in den besitz seiner Majestät des Königs übergegangen ist, Berlijn, 1861.

 

“De zaal Leys op het stadhuis van Antwerpen”, in: De Vlaamsche School, 16 (1870), pp. 97 - 101.


 

-         Secundaire Literatuur

 

Album gewijd aan Henri De Braekeleer en zijn werk, Antwerpen, 1956.  (Tentoonstellingscatalogus). 

 

“Antwerpse gedenkplaten. 42. St. Jacobsmarkt nr. 74. Hendrik Leys. Schilder van vaderlandsche gschiedenis”, in: Gazet van Antwerpen, 20 maart 1982.

 

Art Moderne - Moderne Kunst (Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique à Bruxelles - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel), Brussel, 1969.

 

BALTHAZAR, H. en STENGERS, J. (red.), Dynastie en cultuur in België, Antwerpen, 1990.

 

“Baron Hendrik Leys”, in: De Belgische Illustratie, 7 (1873 - 1874), pp. 49 - 50.

 

BECKER, E. (ed.), Sir Lawrence Alma Tadema, Zwolle, 1996. (Tentoonstellings-catalogus).

 

BENEDITE, L. De schilderkunst der XIXde eeuw in Frankrijk, Engeland, Amerika, Nederland, België, Duitschland, Oostenrijk, Scandinavië, Rusland, Spanje en Italië, herwerkt en vertaald door MARIUS, G. H., Amsterdam, 1910.

 

BENEZIT, E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers, tome 8, Parijs, 1999.

 

BERKO, P. en V., Dictionnare des peintres belges nés entre 1750 et 1875, Brussel - Knokke-Zoute, 1981.

 

BERNARD, C., Leys et De Braekeleer, (La peinture en Belgique XI), Brussel, 1937.

 

BERNHARD, M., Verlorene Werke der Malerei. In Deutschland in der Zeit von 1939 bis 1945 zerstörte und verschollene Gemälde aus Museen und Galerien, München, 1965.

 

BILLUNG, H, “Hendrik Leys. Ein Lebensbild”, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 15 (1880), pp. 333 - 344, 370 - 374.

 

BLANC, CH., Les artistes de mon temps, Parijs, 1876.                                                                                              

 

BUSCHMAN, E. en VAN RIJSWIJCK, J., Beschrijvende catalogus II. Moderne Meesters, Antwerpen, 1948.

 

BUYCK, J. F., “Gambart & Co: notities over een tycoon en ‘zijn’ kunstenaars”, in: Na & naar Van Dyck. De Romantische recuperatie in de 19de eeuw, Antwerpen, 1999, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 80 - 88.

 

IDEM, “Henri Leys. Lucie Leys, dochter van de schilder”, in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 4 (1966), pp. 13a – 13b.

 

IDEM, “Henri Leys. Margareta van Parma overhandigt de stadssleutels aan de Antwerpse magistraat. Wandschildering in het stadhuis van Antwerpen”, in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 7 (1969), nr. 1, pp. 2a - 2b.

 

IDEM, Schilderkunst in België ten tijde van Henri Leys (1815 – 1869) (KMSKA), Antwerpen, 1869. (Tentoonstellingscatalogus).

 

“Catalogus. Bij het verlaten van de kerk in de vijftiende eeuw”, in: BECKER, Sir Lawrence Alma-Tadema, Zwolle, 1996, (Tentoonstellingscatalogus), p. 138.

 

CLAESSENS, B., “Leys, H., La furie française à Anvers 1583”, in: Cullura- peinture vivante, n° 4 repr. n° 13.

 

CLEAVER, D. G., Henri Leys, Nineteenth-Century Belgian Painter, unpublished dissertation University of Chicago, 1955.

 

IDEM, “Three combat scenes by Henri Leys”, in: Bulletin Musées Royaux des Beaux-Arts, 2(1953), nr. 2, pp. 65 - 76.

 

COLIN, P., La peinture Européenne au XIXe siècle. Le Romantisme, (La peinture en Belgique X), Brussel, 1935.

 

COUSIN, V., Oeuvres de Victor Cousin, Brussel, 1840 - 1841.

 

DE BELDER, J. L., “Henri Leys”, in: DE PESSEROEY, A., Honderd zelfportretten, Brussel, 1976, p. 12.

 

DE BODT, S., Halverwege Parijs: Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840 – 1890, Gent, 1995.

 

DE BOSSCHERE, J.,  Le style de Leys, (Bibliothèque de L’Occident 25), Paris, 1905.

 

DE LATTIN, A., Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld. Geschiedkundige Kronijken. deel 8, Antwerpen, 1954, pp. 104 - 109.

 

IDEM, Beroemde medeburgers: het Antwerps beeldenpatrimonium, Antwerpen, 1979.

 

DELEN, A.J.J., “Henri Leys, een daad van eenvoudige rechtvaardigheid”, in: Antwerpen, tijdschrift der stad Antwerpen, 5 (1959), nr.1, pp. 1 - 11.

 

IDEM, “Kunst van Heden. Tentoonstelling van Antwerpsche Meesters”, in: Onze Kunst. Geïllustreerd Maandblad voor Beeldende en Decoratieve Kunsten, 24 (1928), deel XLV, pp. 4 – 24.

 

IDEM, “Leys, Hendrik (Jan August H.)”, in: THIEME, U. en BECKER, F., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antieke bis zur Gegenwart, 23, Leipzig, 1929, pp. 174 - 175.

 

DELTEIL, L., Le peintre-graveur illustré, (XIXe et XXe siècles), 19. Leys - De Braeckeleer - Ensor, New York, 1969, (herdruk van 1925). 

 

DE MONT, P., De schilderkunst in België  van 1830 tot 1921, Den Haag, 1921.

 

IDEM, Koppen en busten. Aanteekeningen over de Kunstbeweging van dezen tijd, Brussel, 1903.

 

DE NAVE, F. (red.), Vijftig jaar Stedelijk Prentenkabinet (1938 - 1988). Aanwinsten uit de collecties moderne prenten en tekeningen, Antwerpen, 1988. (Tentoonstellingscatalogus).

 

Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours, depuis les premiers maîtres des anciens Pays - Bas méridionaux et de la Principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains (L - Z), Brussel, 1995.

 

DOERNER, M. The materials of the artist and their use in painting. With notes on the techniques of the old masters, Londen, 1939.

 

“De drie Manieren van Hendrik Leys. Eerste Belgische schilder-baron werd 150 jaar geleden geboren”, in: Volksgazet, 18 februari 1965.

 

DE SEYN, E., Dictionnaire biographiques des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique, tome 2, Brussel, 1936.

 

DU JARDIN, J., La renaissance du XIXe siècle. L’Ecole de 1830 et les peintres contemporains, ( l’art flamand, 4), Brussel, 1898.

 

Exposition centenale de l’art belge 1830 - 1930. Un siècle d’art (Palais des Beaux-Arts de Bruxelles), Brussel, 1930. (Tentoonstellingscatalogus).

 

Exposition de l’art belge ancien et moderne (Musée Jeu de Paume, Parijs), Brussel - Parijs, 1923. (Tentoonstellingscatalogus).

 

“Exposition Leys - De Braekeleer à Anvers”, in: L’Art Moderne. Revue critique hebdomadaire, 25 (1905), nr. 21, pp. 166 - 167.

 

“Exposition Leys - De Braekeleer au Musée d’Anvers”, in: L’Art Moderne. Revue critique hebdomadaire, 25 (1905), nr. 19, p.150.

 

“Exposition rétrospective H. Leys et H. De Braekeleer à Anvers”, in: L’Art Flamand et Hollandais. Revue mensuelle Illustrée, 2 (1905), tome 13, p. 171.

 

FETIS, E., “Notice sur Jean-Auguste-Henri Leys”, in: Annuaire de l’Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux- arts de Belgique, 38 (1872), pp. 201 - 237.

FLIPPO, W. G., Lexicon of the Belgian Romantic Painters, Antwerpen, 1981.

 

Frans Lamorinière (1828-1911), Antwerpen, 1974. (Tentoonstellingscatalogus).

 

Geïllustreerd Biografisch Woordenboek der Kunstenaars in België na 1830, s.l., 1991.

 

GENAILLE, R., La peinture en Belgique de Rubens aux Surréalistes, Parijs, 1958.

 

GEISMEIER, W., “Nationalgalerie”, in: Weltschätze der Kunst- der Menschheit bewahrt (Staatliche Museen zu Berlin), Berlijn, 1985, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 182 – 185.

 

HAESAERTS, L., Petit dictionnaire des lettres et des arts en Belgique, Brussel, 1946.

 

IDEM, Histoire du portrait de Navez à Ensor, Brussel, 1942.

 

HAESAERTS, P., Histoire de la peinture moderne en Flandre, Brussel, 1960.

 

HALLEZ, J., “De schilderkunst te Antwerpen vanaf 1780 tot 1880”, in: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, 20 (1923), nr. 9, pp. 18 - 26.

 

HASKELL, F, “The Manufacture of the Past in Nineteenth-Century Painting”, in: IDEM, Past and Present in Art and Taste. Selected essays, New Haven - Londen, 1987, pp. 75 - 89.

 

HELLEMANS, M., “De heropleving van de grafische kunst te Antwerpen vanaf de 19de eeuw. Schets van een evolutie”, in: F. DE NAVE (red.), Vijftig jaar Stedelijk Prentenkabinet (1938 – 1988). Aanwinsten uit de collecties moderne prenten en tekeningen, Antwerpen, 1988, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 21 - 22.

 

HEUVELMAN, M., De Antwerpse kunstveilingen (1890 - 1918). De schilderijen, Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1993.

 

HIPPERT, T. en LINNIG, J., Le peintre graveur Hollandais et Belge du XIXme siècle, Brussel, 1874.

 

HOLTHOF,  M., “Historische schilderkunst in de 19de eeuw”, in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 36 (1998), nr. 4.

 

“100 jaar geleden overleden: Baron Leys als Stadhuisdecorateur”, in: De Volksgazet, 26 augustus 1969.

 

150 jaar Belgische kunst in de verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), Brussel, 1980. (Tentoonstellingscatalogus).

 

HOOGENBOOM, A., De stand des kunstenaars. De positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, Leiden, 1993.

IDEM, “Vaderlandsche schilders verbeeld. Leven en werken van oude meesters als thema in de Nederlandse beeldende kunst in de negentiende eeuw”, in: TOLLEBEEK, J., ANKERSMIT, F. en KRUL, W., Romantiek en historische cultuur”, Groningen, 1996, pp. 273 – 296.

 

HOOZEE, R., “Luisteren naar Erasmus”, in: HOOZEE, R., TOLLEBEEK, J., en VERSCHAFFEL, T. (red.), Mise-en-Scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Gent, 1999, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 137 - 141.

 

IDEM, “Schilderkunst (De negentiende en twintigste eeuw)”, in: LIEBAERS, H. e.a., Vlaamse kunst van oorsprong tot heden, Antwerpen, 1985, pp. 535 - 563.

 

HOOZEE, R., TOLLEBEEK, J. en VERSCHAFFEL, T. (red.), Mise-en-Scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Gent, 1999. (Tentoonstellingscatalogus).

 

HUEBNER, F. M., De romantische schilderkunst in Vlaanderen, 1780 – 1850, Den Haag, 1944.

 

HYMANS, H., “L’Art belge au XIXe siècle”, in: Oeuvres de H. Hymans, IV, Brussel, 1924.

 

IDEM, Belgische Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1906.

 

IDEM,  “Hendrik Leys”, in: Onze Kunst, 1905, afl. 6, XXI, pp. 177 - 195.

 

IDEM, Les villes d’art célèbres. Anvers, Antwerpen, 1914.

 

IMMERZEEL, J., De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin der 15de eeuw tot heden, Amsterdam, 1842.

 

Index Biographiques des membres, correspondants et associés de 1769 à 1984, (Académie Royale de Belgique), Brussel, 1984.

 

Inventaris-catalogus van de moderne schilderkunst (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – departement Moderne Kunst), Brussel, 1984.

 

JACOBS, V., De vogelvanger van Leys. Origineel en Repliek, Antwerpen, s.d.

 

JANSSENS, R., Les peintres de l’intimité, Brussel, 1934.

 

JOUBIN A. (éd.), Journal de Eugène Delacroix, Parijs, 1932.

 

Keurtentoonstelling van Belgische Meesters, 1830 - 1914. Catalogus - Oeuvres choisis de Maîtres Belges 1830–1914. Catalogue, Antwerpen, 1920. (Tentoonstellingscatalogus).

 

KRAMM, CH., De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van den vroegsten tot op onze tijd – derde deel (H – L), Amsterdam, 1859.

 

LAMBOTTE, Les peintres des portraits, Brussel - Parijs, 1913.

 

IDEM, “Exposition rétrospective de l’art belge à Bruxelles”, in: L’Art Flamand et Hollandais. Revue mensuelle Illustrée, 2 (1905), tome 4, pp. 103 – 117.

 

LAMPO, J., Het stadhuis van Antwerpen, Brussel, 1993.

 

LE BAILLY DE TILLEGHEM, S. en HOOZEE, R., “De koninklijke verzameling en de 19de -eeuwse kunst”, in: BALTHAZAR, H. en STENGERS, J. (red.), Dynastie en cultuur in België, Antwerpen, 1990, pp. 39 - 142.

 

LEBLANC, C., “Een vaste gast op de Belgische Salons”, in: HOOZEE, R., TOLLEBEEK, J. en VERSCHAFFEL, T. (red.), Mise-en-Scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Gent, 1999, (Tentoonstellingscatalogus), 
pp. 101 - 107.

 

IDEM, “Ernst en strengheid, pracht en praal”, in: HOOZEE, R., TOLLEBEEK, J. en VERSCHAFFEL, T. (red.), Mise-en-Scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Gent, 1999, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 151 - 159.

 

LEFEVRE, E., Joseph Lies, sa vie, ses oeuvres, ses écrits et ses juges, Antwerpen, 1888.

 

MAAS, J., Gambart, Prince of the Victorian Art World, Londen, 1975.

 

MAINARDI, P., Art and Politics of the Second Empire: The Universal Expositions of 1855 and 1867, New Haven - Londen, 1987.

 

MANTZ, P., “Artistes contemporains. M. Henri Leys”, in: Gazette des Beaux - Arts, 20, 1866, pp.  297 - 317.

 

MARLIER, G., Jan Stobbaerts, Brussel, 1943.

 

MEEDENDORP, T. en PIJL, L., “Alma-Tadema en de Lage Landen. Het kritische continent 1852 - 1870”, in: BECKER, E., Sir Lawrence Alma-Tadema, Zwolle, 1996, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 21 - 30.

 

MENDE, M., “Het leven van Albrecht Dürer in de 19de-eeuwse historieschilderkunst”, in: Na & naar Van Dyck. De romantische recuperatie in de 19de eeuw, Antwerpen, 1999, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 275 - 281.

 

MOERMAN, A. A., “Bij Eugène Dubois ‘gezicht in het atelier van Henri Leys te Antwerpen”, in: Bulletin. Musées Royaux des Beaux- Arts de Belgique. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 18 (1969), pp. 41 - 50.

 

IDEM, “Romantiek en Romantiek”, in: Van Gustaf Wappers tot Henri Leys. Enkele Belgische meesters uit de Romantiek (KMSKB), Brussel, 1973, pp. 7 – 10. 

 

IDEM, Traditie en schepping. Leys, De Braekeleer en enkele Antwerpse kunstenaars, Brussel, 1965 – 66. (Tentoonstellingscatalogus).

 

MULLER, E., “Kopieën van Schouwburgrepetities. Nederlandse historieschilderkunst en toneel in de negentiende eeuw”, in: TOLLEBEEK, J., ANKERSMIT, F. en KRUL, W. (red.), Romantiek en historische cultuur, Groningen, 1996, pp. 227 - 252.

 

MULS, J., Een eeuw portret in België, van het classicisme tot het expressionisme, Diest, 1944.

 

IDEM, Schilders van gisteren uit Noord en Zuid- Nederland, Utrecht, 1939 - 40.

 

MUTHER, R., La peinture belge au XIXe siècle, Brussel, 1904.

 

MUYLLE, J., “De opkomst van de nationaal romantische historieschilderkunst in België. Een bijdrage”, in: Museummagazine (KMSK Antwerpen), 1989, nr. 8,
pp. 16 – 20.

 

Na & naar Van Dyck. De Romantische Recuperatie in de 19de eeuw, Antwerpen, 1999. (Tentoonstellingscatalogus).

 

NICOLAY, C., Henri Leys (1815 -1869), zijn historische muurschilderingen in de erezaal van het Antwerps stadhuis (1861 - 1869), Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, dept. archeologie en kunstwetenschappen, 1989.

 

NORMAN, G., The ninetheenth-century Painters and Painting: a dictionnary, Berkeley - Los Angeles, 1977.

 

OGONOVSZKY-STEFFENS J., La peinture monumentale d’histoire dans les édifices civils en Belgique (1830-1914), Louvain-la-Neuve, 1999.

 

PEETERS, G., Kunst in Vlaanderen, Brussel, 1974.

 

PERSOONS, G., “Het Academisch Korps van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen”, in: Nicaise de Keyser. Antwerps Portret, Antwerpen, 1987, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 21 – 43.

 

PIL, L., “Quasimodo of Apollo? De romantisch historische verbeelding en de beperkingen van het ‘heroïsche’ monument in België (1830 - 1860)”, in: TOLLEBEEK, J., ANKERSMIT, F. en KRUL, W. (red.), Romantiek en historische cultuur, Groningen, 1996, pp. 255 - 272.

 

Reflets de la bibliophilie en Belgique. Exposition à la Bibliothèque Albert Ier, Brussel, 1969. (Tentoonstellingscatalogus).

 

REICHENSPERGER, A., “Les peintures historiques du Baron Leys à Anvers”, in: Revue Générale, 5 (1869), tome 1, pp. 577 – 589.

 

ROBERTS-JONES, Ph., Geschiedenis van de schilderkunst in België van de 14de eeuw tot vandaag. Vanaf de eerste meesters van de oude Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik tot de hedendaagse kunstenaars, Brussel, 1995.

 

ROUIR, E., 150 jaar Belgische Prentkunst, Brussel, 1980.

 

ROOSES, M., “Baron Henri Leys”, in: BROERMAN, E., Célébrites nationales, Antwerpen, 1893, [p. 65].

 

IDEM, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen - ’s Gravenhage, 1880.

 

IDEM, “Hendrik Leys”, in: De Vlaamsche School, NR. IV (1891), pp. 77 - 85.

 

IDEM, “Leys, (Jean - Auguste - Henri)”, in: Biographie Nationale, tome douzième, Brussel, 1892 - 1893, kol. 65 - 79.

 

SCHAPIRO, M., “A review of Joseph C. Sloane’s book. French Painting between the Past and the Present”, in: Art Bulletin, 36 (1954), volume 2, pp. 163 - 165.

 

Schilderijen der Belgische Schilderschool (1850 - 1916) uit het Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen (ruiltentoonstelling). Catalogus, ‘s Gravenhage, 1937. (Tentoonstellingscatalogus).

 

“Schilderkunst in België ten tijde van Henri Leys (1815 - 1869)”, in: Gazet van Antwerpen, 14 november 1969.

 

SCHOONBAERT, L. M. A. en CARDIJN-OOMEN, D., Tekeningen, aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw, Schoten, 1981, pp. 323 - 324.

 

SCHURR, G. en CABANNE, P., Dictionnaire des Petits Maîtres de la Peinture 1820 - 1920, tome II, I à Z, Parijs, 1996, p. 137.

 

STELZER, G. en H., Bildhandbuch der Kunstsammlungen in der DDR, Leipzig, 1985.

 

STUBBE, A., “De kunst der XIXe eeuw”, in: LEURS, S., Geschiedenis van de Vlaamsche kunst, deel 2, Antwerpen, s. d. , pp. 940 – 953.

 

SULZBERGER, M., “Henri Leys”, in: Revue de Belgique, 1884, pp. 271 - 289.

 

THIEME, U. en BECKER, F., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antieke bis zur Gegenwart, Leipzig, 1907 – 1964.

 

THIJS, A., Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen, Antwerpen, 1879.

 

TIJL, “Aan Hendrik Leys”, in: De Standaard, 18 februari 1952.

 

TODTS, H., Henri De Braekeleer (KMSKA), Antwerpen, 1988–1989. (Tentoonstellingscatalogus).

 

IDEM, “Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen”, in: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 31 (1993).

 

TOLLEBEEK, J., ANKERSMIT, F. en KRUL, W. (red.), Romantiek en historische cultuur, Groningen, 1996.

 

TORFS, J. A, Geschiedenis van Leuven van den vroegsten tijd tot op heden, Leuven, 1899.

 

TREUHERZ, J., “Alma-Tadema, een introductie”, in: BECKER, E., Sir Lawrence Alma-Tadema, Zwolle, 1996, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 11 - 18.

 

Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten 19de-eeuwse schilderijen, Amsterdam, 1978. (Tentoonstellingscatalogus).

 

VANBESELAERE, W., De Vlaamse schilderkunst van 1850 tot 1950, van Leys tot Permeke, Brussel, 1976.

 

VAN DEN BRANDEN, F. J., “Geschiedenis der Akademie”, in: Kermisfeesten
200e verjaring van de stichting der Akademie 1864
, Antwerpen, 1865, pp. 153 – 282.

 

IDEM, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883.

 

IDEM, The Townhall of Antwerp. Its work of Art, Antwerpen, 1913.

 

VAN DEN OEVER, K., “Kunst van Hendrik Leys”, in: Van Onzen Tijd, XIV
(1913 - 1914), nr. 11, pp. 168 - 170.

 

VAN DEN WIJNGAERT, F., “De schilderkunst in Antwerpen in de XIXde eeuw”, in: Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur, Antwerpen, 1964, pp. 303 - 330.

 

VAN ERMEN, E. Van Petermannen en Koeienschieters. Kroniek van Leuven, Leuven, 1997.

 

VAN EVEN, E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895.

 

Van Gustaf Wappers tot Henri Leys. Enkele Belgische meesters uit de Romantiek, Brussel, 1973. (Tentoonstellingcatalogus).

 

VANZIJPE, G., L’Art belge du XIXe siècle à l’exposition jubilaire du cercle artistique et littéraire, Brussel - Parijs, 1923.

 

IDEM, Henri Leys, collection des peintres et sculpteurs belges, Brussel, 1934.

 

IDEM, Leys et son école, Brussel, 1949.

 

IDEM, Maitres d’hier, Brussel, 1922.

 

VAPEREAU, G., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, Parijs, 1870 (4de herwerkte uitgave).

 

IDEM, Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, Parijs, 1893 (6de herwerkte uitgave).

 

VERMEIRE, “De ‘galerie des tableaux” van Leopold I en Leopold II”, in: BALTHAZAR, H. en  STENGERS, J., Dynastie en cultuur in België, Antwerpen, 1990, pp. 25 - 38.

 

VERSCHAFFEL, T. en TOLLEBEEK, J., “De Grote momenten. Een Romantisch verhaal”, in: HOOZEE, R., TOLLEBEEK, J. en VERSCHAFFEL, T., Mise-en-Scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Gent, 1999, (Tentoonstellingscatalogus), pp. 35 - 45.

 

VIOLA, M., “Jeugdwerk van Der Kinderen”, in: Van Onzen Tijd, 14 (1913 - 1914), nr. 3, pp. 36 - 41.

 

VON WURZBACH, A., Niederländisches Künstler Lexikon auf grund Archivalischen Forschungen bearbeitet, zweiter band, Wenen - Leipzig, 1910.

 

De wereld van Alma-Tadema (Museum Het Princessehof), Leeuwaarden, 1974. (Tentoonstellingscatalogus).

 

De zaal Leys op het stadhuis van Antwerpen, zeven kopersneden naar muurschilderingen van Baron H. Leys met tekst van den meester. La salle Leys à l’hôtel-de-ville d’Anvers, sept gravures sur cuivres d’après les fresques du Baron H. Leys avec texte du maître, Antwerpen, 1901.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende