Doodgaan aan de ontmoeting.

Een hedendaagse kritiek op het moderne discours
van het multiculturele opvoedingsdenken.

 

Stijn Sieckelinck

 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen

Academiejaar: 2002-2003

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Afdeling Sociale Pedagogiek

Promotor: Prof. Dr. Jan Masschelein

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

… and today if one hears anyone commended for living 'wisely' or like a 'philosopher', it means hardly more than 'prudently and apart'. Wisdom: that seems to the rabble to be a kind of flight, an artifice and means for getting oneself out of a dangerous game; but the genuine philosopher -as he seems to us, my friends? -lives 'unphilosophically' and 'unwisely', above all imprudently, and bears the burden and the duty of a hundred attempts and temptations to life- he risks himself constantly, he plays the dangerous game. 

(F. Nietzsche)

 

0. SAMENVATTING

 

1. SITUERING

    1.1. ACHTERGROND

    1.2. DEBAT

    1.3. BESLUIT

 

2. PROBLEEMSTELLING

    2.1. CULTUREN IN MEERVOUD?

        2.1.1. FEITEN EN NORMEN

        2.1.2. KRITIEKEN

    2.2. KLEUR BEKENNEN?

        2.2.1. EEN THEMATISCH PROJECT

        2.2.2. JEUGD EN VREDE

    2.3. BESLUIT

 

3. ANALYSE

    3.1. INLEIDING

    3.2. DE POLITIEK VAN ERKENNING

        3.2.1. CONTEXT

        3.2.2. POSITIE

        3.2.3. KRITIEK OP ‘THE POLITICS OF RECOGNITION’

        3.2.4. AUTHENTICITEIT

        3.2.5. KRITIEK OP HET AUTHENTICITEITSBEGRIP

        3.2.6. BESLUIT

    3.3. MINDERHEIDSRECHTEN

        3.3.1. CONTEXT

        3.3.2. LIBERALISME ÉÉN EN TWEE

        3.3.3. GEVOLGEN

        3.3.4. KRITIEK

        3.3.5. BESLUIT

    3.4. (ON)GEMEENSCHAPPELIJKHEID

        3.4.1. CONTEXT

        3.4.2. HET MENSELIJK WEZEN

        3.4.3. DIALOOG

        3.4.4. KRITIEK

        3.4.5. BESLUIT

    3.5. DIVERSITEIT

        3.5.1. CONTEXT

        3.5.2. DE TOLERANTE MEERDERHEID

        3.5.3. CONSTRUCTEN

        3.5.4. KRITIEK

        3.5.5. BESLUIT

    3.6. HYBRIDITEIT

        3.6.1. CONTEXT

        3.6.2. RISICO’S

        3.6.3. KRITIEK

        3.6.4. BESLUIT

    3.7. ALGEMEEN BESLUIT

 

4. ALTERNATIEF

    4.1. INLEIDING

    4.2. HET TEKORT IN DE ONTMOETING

        4.2.1. MENSELIJKE EINDIGHEID

        4.2.2. VORM EN GELAAT

        4.2.3. GEWELD

        4.2.4. ANGST

        4.2.5. STERVEN

        4.2.6. BESLUIT

    4.3. HET VRAAGSTUK VAN HET VREEMDE

        4.3.1. INLEIDING

        4.3.2. DE VRAAG VAN DE VREEMDELING

        4.3.3. DE TAAL VAN DE VREEMDELING

        4.3.4. DE VRAAG AAN DE VREEMDELING

        4.3.5. OVER DE DREMPEL VAN DE GASTVRIJHEID

        4.3.6. BESLUIT

    4.4. DOODGAAN AAN DE ONTMOETING

        4.4.1. INLEIDING

        4.4.2. STERVEN OF VERMOORD?

        4.4.3. BESLUIT

 

5. OPVOEDING

    5.1. INLEIDING

    5.2. OPVOEDINGSRUIMTE

        5.2.1. OPVOEDEN TOT ZELFVERSTAAN 

        5.2.2. OPVOEDEN TOT VREEMD-VERSTAAN 

    5.3. DE PEDAGOOG

        5.3.1. LEREN

        5.3.2. ONVEILIGHEID 

    5.4. BESLUIT

 

NAWOORD

 

WOORD VAN DANK!

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende