De evolutie in de Belgische publieke opinie

 ten aanzien van IsraŽl

(1945-1973).

 

Roel Slegers

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Dr. V. Viaene

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Proloog: Het koloniale Palestina (1914-1940)

 

Hoofdstuk 1: De stichting van de staat IsraŽl

    1.1. Het kader

        1.1.1. De situatie in de wereld

        1.1.2. De situatie in BelgiŽ

        1.1.3. De situatie in het Midden-Oosten

    1.2. Het conflict in de pers

        1.2.1. De Britse immigratiepolitiek

        1.2.2. Het VN-verdelingsplan

        1.2.3. De stichting van de staat IsraŽl

        1.2.4. De moord op Folke Bernadotte

    1.3. Besluit

 

Hoofdstuk 2: De Suezcrisis

    2.1. Het kader

        2.1.1. De situatie in de wereld

        2.1.2. De situatie in BelgiŽ

        2.1.3. De situatie in het Midden-Oosten

    2.2. Het conflict in de pers

        2.2.1. De nationalisatie van het Suezkanaal

        2.2.2. Naar een vreedzame oplossing?

        2.2.3. De Suezcrisis

        2.2.4. Resultaten

    2.3. Besluit

 

Hoofdstuk 3: De Zesdaagse Oorlog

    3.1. Het kader

        3.1.1. De situatie in de wereld

        3.1.2. De situatie in BelgiŽ

        3.1.3. De situatie in het Midden-Oosten

    3.2. Het conflict in de pers

        3.2.1. De IsraŽlische strafexpedities en de Egyptische blokkade

        3.2.2. De Zesdaagse Oorlog

        3.2.3. De Egyptische aanval op de Eilath

        3.2.4. De houding ten opzichte van de Verenigde Naties

        3.2.5. Resultaten

    3.3. Besluit

 

Hoofdstuk 4: De Yom Kippoeroorlog

    4.1. Het kader

        4.1.1. De situatie in de wereld

        4.1.2. De situatie in BelgiŽ

        4.1.3. De situatie in het Midden-Oosten

    4.2. Het conflict in de pers

        4.2.1. Palestijnse aanslagen en IsraŽlische represailles

        4.2.2. Vijfentwintig jaar IsraŽl

        4.2.3. De Yom Kippoeroorlog

        4.2.4. De olieboycot

        4.2.5. Resultaten

    4.3. Besluit

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Lijst van de gebruikte afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende