De transmissie en toekomst van de traditionele
 
Navajocultuur.

 

Lieselotte Olders

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN,
Departement Sociale en Culturele Antropologie
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Sociale en Culturele Antropologie.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. R. Devisch

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1: METHODOLOGIE

    1. INLEIDING

    2. PROBLEEMSTELLING

    3. VERLOOP VAN HET VELDWERK

    4. INTERACTIE

    5. METHODOLOGISCHE PROBLEMEN

 

HOOFDSTUK 2: DE CULTUUR DE NAVAJO

    1. INLEIDING

    2. ETNOGRAFIE

         2.1 IDENTIFICATIE EN LOCATIE

         2.2 GESCHIEDENIS

         2.3 WONINGEN

         2.4 ECONOMIE

         2.5 VOEDSEL

         2.6 SOCIALE PROBLEMEN

    3. VERWANTSCHAP

         3.1 HET CLAN SYSTEEM EN HET ZELFBEELD VAN DE NAVAJO

         3.2 HET VERWANTSCHAPSYSTEEM VAN DE NAVAJO

         3.3 DE OORSPRONG VAN HET DINÉ CLAN SYSTEEM.

             3.3.1 De schepping door het Heilige Volk en het ontstaan van Changing Woman

             3.3.2 De recreatie van de vier clans door Changing Woman

         3.4 SOCIALE ORGANISATIE

    4. NAVAJORITUELEN

         4.1 ALGEMEEN

         4.2 KINAALDA, EEN PUBERTEITSCEREMONIE VOOR NAVAJO MEISJES

 

HOOFDSTUK 3: CULTURELE TRANSMISSIE

    1. INLEIDING

    2. HET BELANG VAN DE GENERATIES

         2.1 DE RELATIE TUSSEN KINDEREN EN OUDERS

         2.2 DE RELATIE TUSSEN KINDEREN EN GROOTOUDERS

         2.3 DE VERSMELTING VAN ALTERNERENDE GENERATIES

    3. SOCIALISATIE EN ENCULTURATIE

         3.1 HET PROCES VAN SOCIALISATIE EN ENCULTURATIE

         3.2 DE ROL VAN DE MOEDER

         3.3 DE ROL VAN DE VADER

         3.4 DE ROL VAN DE GROOTOUDERS

 

HOOFDSTUK 4: DE NAVAJOTAAL

    1. INLEIDING

    2. HET BELANG VAN DE MOEDERTAAL

    3. DE NAVAJOTAAL MET UITSTERVEN BEDREIGD

    4. OORZAKEN

         4.1 DE STAAT

         4.2 ONDERWIJS

             4.2.1 Het English Only-beleid

             4.2.2 Eigen onderwijssysteem van Navajo Nation

             4.2.3 Vier basisbenaderingen voor het aanleren van het Navajo

         4.3 DE KERK

    5. WAT MOET ER GEBEUREN?

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

BIJLAGE I: LIJST MET BELANGRIJKSTE RESPONDENTEN I

BIJLAGE II: KAART VAN HET NAVAJORESERVAAT EN OMRINGENDE GEBIEDEN IV

BIJLAGE III: LIJST VAN ALLE NAVAJOCLANS, GEGROEPEERD IN 21 VERWANT- SCHAPSGROEPEN

 

home lijst scripties inhoud volgende