Een koninklijke poppenkast.

Gender in het Belgisch koningshuis.

De opvoeding van de eerste Belgische koningskinderen.

Greet Donckers

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. G. Deneckere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

A. Inleiding

    1. Verantwoording van het onderwerp

    2. Vraagstelling

    3. Structuur

 

B. Gender in het Belgisch koningshuis. De opvoeding van de eerste Belgische koningskinderen

    DEEL I: Extern: Socialiserende instituties

        Hoofdstuk 1: Peer group en gender

            1.1. Duiding van het begrip ‘peer group’

            1.2. Een gegenderde en gehandicapte ‘peer group’

                1.2.1. Onderwijs

                1.2.2. Vrijetijdsbestedingen

                    1.2.2.1. Speelgoed, spel en sport

                    1.2.2.2. Bals, concerten en opera’s

                    1.2.2.3. Jagen

                    1.2.2.4. Reizen

            1.2.3. Mensen uit de omgeving

                1.2.3.1. Broers en zussen

                1.2.3.2. Personeel baby- en kleutertijd

                    Voedster

                    Kindermeisje

                    Gouvernante

                1.2.3.3. Personeel kindertijd en adolescentieperiode

                    Personeel van de prinsen

                    Gouverneur

                    Ondergouverneurs

                    Kamerdienaars en lakeien

                    Personeel van de prinses

                    Gouvernante

                    Ondergouvernante

                    Eredames

                    Dienstmeid

                    Lerarencorps

                    Conway

        1.3. Besluit

    Hoofdstuk 2: Gezin

        2.1. Belang van het gezin

        2.2. De koninklijke gezinssituatie

            2.2.1. Moederrol

                2.2.1.1. Koningin Louise-Marie

                2.2.1.2. Gravin d’Hulst als vervangmoeder

            2.2.2. Rol van de vader

            2.2.3. Relaties binnen het gezin

                2.2.3.1. Relatie koningin – koning

                2.2.3.2. Relaties ouders – kinderen

        2.3 Besluit

DEEL II: De interne verhouding tussen de koningskinderen

    Hoofdstuk 1: Private sfeer

        1.1. Onderwijs

            1.1.1. Lessenpakket

            1.1.2. Intellectuele capaciteiten

            1.1.3. Besluit

        1.2. Vrijetijdsbestedingen

            1.2.1. Speelgoed en spel

            1.2.2. Sport

            1.2.3. Besluit

        1.3. Personeel

        1.4. Besluit

 

    Hoofdstuk 2: Publieke sfeer

        2.1 Eerste contact met de publieke sfeer

        2.2 Titels, decoraties, militaire graden en uniformen

            2.2.1. Titels

            2.2.2. Decoraties

            2.2.3. Militaire graden en uniformen

            2.2.4. Besluit

        2.3 Officiële optredens

            2.3.1. Plechtigheden

            2.3.2. Formele feestelijkheden

            2.3.3. Buitenlandse reizen

            2.3.4. Binnenlandse reizen

        2.4 Besluit

 

C. Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Lijst van illustraties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende