De Palestijnse kwestie
vanuit het perspectief van IsraŽl

Achtergronden bij het harde israŽlische antwoord
op de tweede intifada

 

 Jonathan Vandenbroeck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. B. KERREMANS
Verslaggever : Prof. Dr. L. REYCHLER

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Voorgeschiedenis

 

2. Het politieke systeem in IsraŽl

    2.1 Breuklijnen in de IsraŽlische maatschappij

    2.2 Religie en politiek in IsraŽl

    2.3 Evolutie van consensus- naar meerderheidsbesluitvorming

        2.3.1 De Zesdaagse Oorlog

        2.3.2 Tweepartijenstelsel

        2.3.3 Veranderingen binnen de religieuze subcultuur

    2.4 Electorale hervormingen

    2.5 Demografische veranderingen

    2.6 Besluit

 

3. IsraŽl, een etnische democratie?

    3.1 Etnische democratie volgens Sammy Smooha

    3.2 Case van IsraŽl

        3.2.1 Democratie onder spanning

        3.2.2 Een etnische staat voor Joden

        3.2.3 Democratisch versus Joods-Zionistisch karakter

        3.2.4 Conclusie van Smooha

    3.3 Kritiek op Smooha

        3.3.1 Ghanem, Rouhana, en Yiftachel

        3.3.2 Jamal

        3.3.3 Gavison

    3.4 Besluit

 

4. Veiligheidskwestie

    4.1 Terrorisme: misdaad of oorlog?

        4.1.1 Internationaal terrorisme

        4.1.2 Binnenlands terrorisme

    4.2 Terrorisme in IsraŽl tijdens de tweede Intifada

    4.3 De IsraŽlische respons

        4.3.1 Vernietiging van huizen

        4.3.2 Wegblokkades en avondklok

        4.3.3 Liquideren van verdachten

        4.3.4 Ernst van dreiging en vraag naar effectiviteit

    4.4 De scheidingsmuur

    4.5 Besluit

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende